Meer woningen voor nieuwbouw Westschans Klundert

Geplaatst: 10-11-2023

Er komen meer woningen in het nieuwbouwproject Westschans in Klundert. Dat stelt het college van Moerdijk voor aan de gemeenteraad. Samen met wat andere optimalisaties levert deze wijziging van het oorspronkelijke plan een flinke kostenbesparing op. De gemeenteraad besluit op donderdag 14 december over het aangepaste plan.

Het woningbouwplan Westschans in Klundert kende aanvankelijk een tekort van € 4,1 miljoen. Dat kwam vooral doordat de grondaankoop duur is en er een nieuwe ontsluitingsweg moet worden aangelegd naar de Stoofdijk. Toen de gemeenteraad het voorstel vorig jaar september besprak, kreeg het college de opdracht om dat tekort te verminderen.

Betaalbare huizen

In het aangepaste plan, waar de gemeenteraad op 14 december over besluit, is het tekort met € 1,2 miljoen verminderd. Dat komt vooral doordat in het nieuwe plan 140 woningen worden gebouwd in plaats van 132. Twee derde van die woningen vallen in de categorie ‘betaalbaar’, wat betekent dat het gaat om sociale huurwoningen, middeldure woningen met een maandelijkse huur tot € 1000 en koopwoningen tot € 355.000. Naast de extra woningen zorgen een lagere verplichte kostenindexatie en enkele onderzoeken die meevallers opleverden voor de totale kostenvermindering.

Ontsluitingsweg nader bekeken

De geplande ontsluitingsweg is noodzakelijk. Hij zorgt ervoor dat de naastgelegen wijk en het centrum van Klundert niet worden belast met extra verkeer. Omdat de weg bij omwonenden op bezwaren stuit, is voor het nieuwe plan onderzocht of het mogelijk is deze weg op 50 meter afstand van de tuinen te leggen, in plaats van de minimale wettelijke afstand van 20 meter. Dat bleek te duur, waardoor ook in het nieuwe plan wordt uitgegaan van 20 meter-variant, die aan alle normen voldoet. De weg op 50 meter aanleggen kost naar verwachting € 1,9 miljoen extra.

“Snel van start”

Wethouder Danny Dingemans hoopt vooral dat de bouw snel van start kan. “We hebben het plan verbeterd op kwaliteit, kwantiteit en kosten. Als gemeente investeren we fors om deze woningbouw in Klundert mogelijk te maken. Het is een solide plan waarin we volgens de afspraken uit de woondeal voor alle doelgroepen bouwen. We gaan bovendien uit van een zelfbewoningsplicht van 3 jaar.”
Ook stedenbouwkundig zit het plan goed in elkaar, aldus Dingemans: “Met voldoende groen, zodat we hittestress beperken en iedere woning een groen uitzicht heeft en goede mogelijkheden voor wateropvang, zodat iedereen droge voeten houdt. De groene wandelroutes aan de buitenzijde van de wijk zijn een aanwinst waar heel Klundert van geniet. Kortom: dit plan is op alle fronten een verrijking.”

Bouwen in 2026

De volgende stap op weg naar 140 nieuwe woningen voor Klundert is het planologisch traject. Als alles volgens planning verloopt, kan de inspraak naar verwachting in februari 2024 starten, met als doel een onherroepelijk plan eind 2024. Vervolgens kunnen de woningen en kavels in 2025 in de verkoop, zodat in 2026 de bouw van start kan.

Stedenbouwkundigplan Westschans Klundert november 2023.pdf