Moerdijkse cultuur en erfgoed: verbinden, beleven en behouden

Geplaatst: 13-11-2023

Foto door Wilma Fransen Illustraties

Het college stelt de raad voor om de Moerdijkse cultuur- en erfgoednota ‘De kracht van cultuur en erfgoed benutten’ vast te stellen en in te laten gaan vanaf januari 2024 met een looptijd van vier jaar.

Moerdijkse cultuur en erfgoed zorgen voor levendigheid. Het maakt de gemeente Moerdijk tot een fijne plaats om te wonen, te werken en te zijn. Muziek, theater, kunstbeoefening, verenigingsleven, forten, evenementen, cultuurgeschiedenis en monumenten. Moerdijk heeft een rijk cultuur leven met erfgoed dat we willen behouden, verbinden en beleven. Op donderdag 14 december besluit de gemeenteraad over de cultuur- en erfgoednota.

Extra impuls

Voor de komende jaren gaan we samen met de cultuur- en erfgoedpartners investeren in een breed Moerdijks cultuur- en erfgoedbeleid voor onze inwoners en bezoekers. Hiermee geven we het Moerdijkse culturele en erfgoedleven een extra impuls. Cultuur brengt mensen tot elkaar en dat begint vaak in de eigen gemeente. Het is daarom van belang om te investeren in de Moerdijkse culturele basisvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld amateurverenigingen, heemkundekringen en podia in gemeenschapshuizen.

Wethouder Bennie Blom vertelt: “Cultuur en erfgoed dragen bij aan de identiteit van Moerdijk, aan datgene wat Moerdijk bijzonder maakt. De inwoners van Moerdijk dragen cultuur en erfgoed een warm hart toe. Ze dragen bij aan een fijn woonklimaat, zorgen voor inspiratie en ontmoeting en geven een gevoel van trots op Moerdijk en verbondenheid met Moerdijk.”

De cultuur- en erfgoednota is mede opgesteld op basis van bijeenkomsten met het werkveld en een enquête onder het inwonerspanel. Voor de uitvoering van de cultuur- en erfgoednota stelt het college aan de raad voor om een bedrag €127.000 per jaar beschikbaar te gaan stellen.

Drie pijlers

De Moerdijkse cultuur- en erfgoednota bestaat uit drie pijlers:

  1. Sociaal staat voor verbinden
    Het verbinden doen vooral de tientallen verenigingen met duizenden leden en vrijwilligers in onze gemeente. Zij zorgen ervoor dat cultuur en erfgoed in de gemeente Moerdijk beleefd en behouden kunnen worden. Cultuur en erfgoed dragen ook bij aan de persoonlijke ontwikkeling en mentale gezondheid van onze inwoners.
  2. Economie en toerisme staat voor beleven
    Het erfgoed en de culturele activiteiten daaromheen vanuit onze inwoners vormen een aantrekkelijke leefomgeving die zowel inwoners als bezoekers volop kunnen beleven.
  3. Ruimte staat voor behouden
    Tenslotte kunnen cultuur en erfgoed alleen voor verbinding zorgen en beleefd worden als het behouden blijft.

Maatregelen

In de nota is er een aantal maatregelen benoemd. Wethouder Danny Dingemans: “Zo willen we ons samen met onze cultuur- en erfgoedpartners extra inzetten voor een nog aansprekender cultuuraanbod. We gaan bijvoorbeeld een onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een buitenpodium en naar locaties voor grote voorstellingen. Verder willen we hetgeen we hebben behouden en versterken met meer faciliteiten ter ondersteuning, onder andere een cultuurcoach voor het werkveld.

Daarnaast willen we de subsidies vereenvoudigen met een aantal verbeteringen, zoals het stimuleren van nieuwe activiteiten, makers en de viering van herdenkingen. Ook is het van belang om het erfgoedbeleid kloppend te maken met de Omgevingswet.”

Planning

In de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 14 december staat de cultuur- en erfgoednota op de agenda voor besluitvorming. Na besluitvorming gaan we samen met de Moerdijkse cultuur- en erfgoedpartners aan de slag met de uitvoering van de nota.