Themabijeenkomst armoede 2023: met nieuwe inzichten en ontmoetingen

Geplaatst: 29-11-2023

In november was er een Moerdijkse themabijeenkomst armoede dat in het teken stond van het signaleren van armoede, de samenwerking met én tussen onze maatschappelijke partners en het doorverwijzen. Adviseur Armoede & Participatie Eden den Drijver vertelt: “Het was een waardevolle middag waar we samen met onze partners nieuwe inzichten hebben opgedaan en er ook ruimte was om elkaar te ontmoeten.”

Armoede

Armoede is niet alleen een financieel probleem en komt vaak niet alleen. Inwoners in armoede hebben vaker te maken met een slechte gezondheid, lezen en schrijven en lopen het risico op sociale uitsluiting. Op tijd om hulp vragen is belangrijk om erger te kunnen voorkomen. Er zijn veel partijen, zoals maatschappelijk werk, trajectbegeleiders, schuldhulpmaatje, die hulp en ondersteuning bieden en er zijn verschillende armoederegelingen waar mensen gebruik van kunnen maken. Tijdens de themabijeenkomst spraken deze partijen met elkaar. Om goed in verbinding te staan met elkaar en te kijken hoe we elkaar kunnen versterken.

Theatervoorstelling

Hetsen & Visschers organiseerde een theatervoorstelling met acteurs die op basis van een praktijkvoorbeeld een scène uitspelen waarin de armoedeproblematiek duidelijk naar voren komt. De aanwezigen kregen de ruimte om tijdens de voorstelling de acteur aanwijzingen te geven over hoe hij het gesprek met deze inwoner aan moest gaan. Na de theatervoorstelling gingen de deelnemers in groepjes uiteen om op basis van een casus gezamenlijk te onderzoeken tegen welke belemmeringen zij aanlopen vanaf het moment dat zij willen doorverwijzen. Het doel hierbij was vooral om in kaart te brengen waar onze partners tegenaan lopen bij de opgave om armoede te signaleren en door te verwijzen, zonder al direct een oplossing te zoeken voor deze belemmeringen.

Uitdagingen en inzichten

Hierbij vielen een aantal uitdagingen op, zoals wie heeft de casusregie, hoe voer ik het juiste gesprek met de inwoner en hoe gaan we om met de privacy? Deze uitdagingen geven mooi de behoefte weer die onze partners hebben binnen deze opgave en hoe wij hierin als gemeente kunnen ondersteunen. We gaan hier met elkaar een nadere invulling aan geven.