Voorontwerp MFA Zevenbergschen Hoek vol trots gepresenteerd

Geplaatst: 6-11-2023

De bewonersavond afgelopen woensdagavond over het voorontwerp van de multifunctionele accommodatie (MFA) in Zevenbergschen Hoek was zeer geslaagd. Vol trots presenteerden de werkgroep bestaande uit het dorpshuis, basisschool en kinderopvang De Hoeksteen en de gemeente Moerdijk het voorontwerp voor de nieuwe multifunctionele accommodatie in Zevenbergschen Hoek. Allereerst was er een mooie opkomst met ruim 50 inwoners. Bewoners waren erg geïnteresseerd en enthousiast. "Dit getuigt van de grote toegevoegde waarde van de nieuwe MFA in ons dorp", aldus een belangstellende tijdens de avond.

Moderne accommodatie

Het voorontwerp werd met grote belangstelling ontvangen. Architect DAT heeft samen met de drie gebruikers van het nieuwe gebouw en de gemeente Moerdijk duidelijk veel zorg besteed aan het creëren van een ruimte die niet alleen functioneel, maar ook esthetisch aantrekkelijk is. Het ontwerp zorgt voor een evenwicht tussen een moderne accommodatie met respect voor en aansluiting met de omgeving. Het getoonde voorontwerp slaagt erin om de potentie, een centrale ontmoetingsplaats die de samenleving gaat versterken en verrijken op tal van manieren, duidelijk te maken. Dit wordt gewaardeerd.

Verkeerssituatie

Tijdens de avond is er een aantal vragen en opmerkingen geuit door bewoners, zoals vragen over de verkeerssituatie in de Olavstraat tijdens en na de bouw. De drie gebruikers en de gemeente luisterden naar de zorgen en suggesties. In de vervolgfase worden deze, waar het kan, meegenomen.

Planning

De komende maanden wordt er gewerkt aan het definitief ontwerp van de nieuwe MFA in Zevenbergschen Hoek. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in het voorjaar van 2024 een besluit over het investeringskrediet waarna de aanbesteding opgestart wordt. De verwachting is dat eind 2025 de splinternieuwe MFA in gebruik genomen kan worden.