Moerdijks ruimtevaartbedrijf bindt CO₂ in de bodem bij de boer

Geplaatst: 19-10-2023

Het Moerdijkse ruimtevaartbedrijf, Aerospace Propulsion Products (APP), heeft normaal gesproken zijn blik op de ruimte gericht, maar nu richt het zijn aandacht op het aanpakken van het CO₂-probleem via de bodem. In de komende vijf jaar zal het bedrijf 375 ton CO₂ laten opslaan in landbouwbodems van nabijgelegen boerderijen. De boeren gebruiken hiervoor speciale landbouwmethoden om CO₂ uit de lucht te halen en dit voor lange tijd in de bodem vast te houden, wat bekend staat als Carbon Farming. Deze samenwerking is tot stand gekomen met hulp van het havenbedrijf Moerdijk, de boerenorganisatie ZLTO en de gemeente Moerdijk.

Carbon Farming is een slimme manier om CO₂ uit de lucht te halen en het als organisch materiaal in de bodem op te slaan. Op de velden van de boeren zetten planten en gewassen CO₂ om in koolstofverbindingen door middel van fotosynthese. Dit organische materiaal helpt ook de bodemvruchtbaarheid en gewasgroei te verbeteren. APP werkt samen met twaalf boeren in de buurt om extra CO₂ in de bodem van hun land vast te leggen.

Ondertekening

Op 16 oktober hebben Edwin Vermeulen CEO van APP B.V. en Kathleen Goense directeur van ZLTO een contract getekend om de afspraak te bekrachtigen waarbij de emissies van 375 ton CO₂ door APP gecompenseerd worden. De komende vijf jaar gaan boeren dichtbij de APP-vestiging in Moerdijk aan de slag om CO₂ vast te leggen in hun bodem. Ze ontvangen hiervoor een financiële vergoeding van APP en worden begeleid door experts om de beste resultaten te bereiken. ZLTO gaat de voortgang monitoren met bodemanalyses en jaarlijkse rapporten. Op deze manier wordt 375 ton CO₂ uit de lucht verwijderd en in de bodem opgeslagen. Dit is vergelijkbaar met de CO2 uitstoot van het woon-en werkverkeer in vijf jaar van alle APP medewerkers.

Voordelen

Planten en gewassen zetten CO₂ om in biomassa, en verschillende maatregelen zorgen ervoor dat er extra CO2 wordt vastgelegd én dat de koolstofverbindingen in de bodem blijven. Deze maatregelen zijn wetenschappelijk onderbouwd, praktisch uitvoerbaar en leveren goede resultaten op. Naast het verminderen van CO₂-uitstoot heeft Carbon Farming nog extra voordelen, zoals een toename van biodiversiteit en meer weerbaarheid tegen klimaatverandering. Maatregelen zoals groenbemesters, toevoegen van compost, het achterlaten van gewasrestenen minder grondbewerking zijn gunstig voor bodemleven en biodiversiteit.

De samenwerking met boeren is mogelijk gemaakt door de gezamenlijke inspanningen van ZLTO, Port of Moerdijk en de gemeente Moerdijk. De deelnemende boeren kunnen jaarlijks meer dan 500 ton CO₂ opslaan, wat bedrijven in de buurt, zoals APP, kunnen gebruiken om de emissies te compenseren die ze niet kunnen reduceren. APP toonde interesse in deze lokale inspanning om het klimaat te verbeteren tijdens een informatiebijeenkomst van het initiatief. Edwin Vermeulen, CEO van APP: Het woon-werk verkeer van onze medewerkers levert een belangrijk aandeel in de totale CO2-emissies van ons bedrijf. De koolstofboeren bieden ons de mogelijkheid om per direct deze emissies te compenseren. Dat we daarnaast als bedrijf ook kunnen bijdragen aan biodiversiteit maakt ons nog enthousiaster. Ik hoop dat we dit enthousiasme ook kunnen overbrengen op andere bedrijven."

Informatiebijeenkomst

Op dinsdagmiddag 28 november is er een informatiebijeenkomst voor lokale bedrijven over CO₂-compensatie via carbon farming op het melkvee- en akkerbouwbedrijf van Monique en Tom van der Made in Langeweg. Tijdens deze bijeenkomst demonstreren koolstofboeren wat carbon farming in de praktijk betekent, en Edwin Vermeulen deelt zijn ervaringen met geïnteresseerde bedrijven.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Remco Heus via r.heus@portofmoerdijk.nl. Meer informatie over koolstofboeren is te vinden op de website van Go 2 Positive