Samen aan de slag in en voor de logistiek met NXT Moerdijk

Geplaatst: 9-10-2023

Gemeente Moerdijk wil samen met onderwijs en ondernemers strijden voor een wendbare en duurzame arbeidsmarkt op het Haven- en Industrieterrein Moerdijk. Curio en Associate Degree, VNO-NCW, Port of Moerdijk en het bedrijfsleven werken daarom samen aan een online hybride leeromgeving onder de vlag NXT Moerdijk voor de logistiek. Het doel is om middels deze samenwerking innovatieve werk- en leerlocaties op te zetten, waar bedrijfsleven, onderwijs en publieke diensten intensief samenwerken binnen de logistieke sector.

Op vrijdag 6 oktober tijdens een werkgeverslunchbijeenkomst voor ondernemers bij restaurant Passant aan de Plaza heeft wethouder Danny Dingemans de app NXT Moerdijk gelanceerd en is de intentieverklaring met de aanwezige bedrijven ondertekend.

Tijdens de lunch gaf ondernemer Will Walravens een indrukwekkende presentatie en kregen Moerdijkse ondernemers uitleg over de app en de mogelijkheden voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt in Moerdijk middels hybride leren! VNO NCW omschrijft de app als volgt: “Een prima extra oplossing voor bedrijven om voldoende en goed gekwalificeerd personeel te vinden, te ontwikkelen en te binden.” 

Leer, ontdek en groei met de app NXT Moerdijk

NXT Moerdijk zijn innovatieve werk- en leerlocaties, waar bedrijfsleven, onderwijs en publieke diensten intensief samenwerken binnen de logistieke sector. “Dit maakt het leren én werken in de logistieke sector aantrekkelijker en flexibeler voor onder andere studenten, zij-instromers, arbeidsmigranten en werkenden. Met een app creëren we een hybride leeromgeving die gericht is op het promoten van het werken op industriegebied Moerdijk, het matchen van vraag en aanbod en het duurzaam samenwerken met elkaar” vertelt wethouder Danny Dingemans. De app van NXT Moerdijk is gericht op de toekomst van industriegebied Moerdijk. Het laat de doelgroep op een laagdrempelige wijze kennismaken met de mogelijkheden, carrièrekansen en innovaties van industriegebied Moerdijk. We hopen met de app de samenwerking tussen bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen te stimuleren. Het doel is om samen plannen te maken om arbeidspotentieel in en om Moerdijk op te leiden en fysieke hybride leeromgevingen te starten.

“Port of Moerdijk is een belangrijke economische motor voor Brabant. Samen moeten we ervoor zorgen dat die motor blijft draaien. We vinden het als Havenbedrijf Moerdijk erg belangrijk om hierin een verbindende rol te spelen. Port of Moerdijk is een logistiek knooppunt van Europese allure. Door mee te doen aan NXT Moerdijk ontstaan er kansen om onze arbeidsmarkt en kennispositie te versterken. Deze triple helix-samenwerking tussen bedrijven, overheden en scholen zorgt voor toekomstbestendig bedrijven. Wij juichen dat toe” licht Paul Dirix toe vanuit het Havenbedrijf Moerdijk.

Jacques van Gastel namens Curio en Associate Degree vertelt: “Onze opleiding logistiek speelt in op de actualiteit en is gericht op werkgelegenheid. We bevorderen de mogelijkheid meer te zijn dan een plek om te leren. Bij ons komen studenten leren en werken bij bedrijven in West Brabant en Zeeland. Door samenwerking met bedrijven in de regio, kan de Associate degrees Academie in Roosendaal levensechte vraagstukken aanbieden aan de studenten. Port of Moerdijk is voor onze academie een belangrijke logistieke speler in de regio, deelname aan NXT Moerdijk biedt onze studenten lerenderwijs de mogelijkheid in contact te komen met bedrijven industriegebied Moerdijk. NXT Moerdijk brengt vraag en aanbod rondom werk en leren bij elkaar, een win-win situatie voor afgestudeerden, studenten en logistieke bedrijven.”

App Next Moerdijk

Potentiële werknemers kunnen in deze app in één oogopslag zien welke bedrijven te vinden zijn op het haven-/industriegebied Moerdijk. Door op één van de bedrijven te klikken in de app verschijnt informatie over het bedrijf: wat is het voor type bedrijf, waar richt het bedrijf zich op, wat is de omvang van het bedrijf en welke openstaande vacatures zijn er in het desbetreffende bedrijf. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van beeldmateriaal en video’s om potentiële werknemers een zo goed mogelijk indruk te geven. De hele ontwikkeling van deze app is erop gericht om vraag en aanbod in één oogopslag inzichtelijk te maken, potentiële werknemers te informeren en biedt mogelijkheden om in de logistiek te leren. De app staat synoniem voor fase 1 van NXT Moerdijk: een online hybride leeromgeving. Uiteindelijk moet dit de aanzet zijn tot een fysieke hybride leeromgeving waar vraag en aanbod samenkomt.

Vraag en aanbod op arbeidsmarkt

Bedrijven hebben behoefte aan voldoende en goed gekwalificeerd personeel. Op dit moment en in de jaren die komen, wordt vraag en aanbod afstemmen een grotere uitdaging. Daarom is het goed om samen de handen ineen te slaan om te streven naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt, waar vraag en aanbod beter aansluiten. Een paar voorbeelden van uitdagingen die zich voordoen:

  • Hoogopgeleide pas afgestudeerden en werknemers kiezen ervoor Brabant te verlaten voor carrièremogelijkheden die andere regio’s wél bieden.
  • 950 openstaande vacatures binnen de logistieke sector in West-Brabant en dit aantal is
    groeiend.

Vervolg

Naast Curio, het Associate Degree, VNO-NCW en Port of Moerdijk hebben zich op dit moment dertien bedrijven uit de gemeente Moerdijk gemeld die zich aansluiten voor de app.
 

De basis van fase 1 is gelegd: de app van NXT Moerdijk is een feit! Met deze samenwerking gaan we fase 2 in. In deze tweede fase komen er fysieke samenwerkingsvormen van promotie, match-making en kennisontwikkeling bij bestaande bedrijven en onderwijsinstellingen.  

Hoe?

Dit najaar hopen we gezamenlijke doelen te kunnen formuleren om in 2024 intensiever samen te werken en werken en leren in Moerdijk een prominentere rol te laten spelen. Dit kan zijn in de vorm van evenementen, projecten en pilots rondom hybride leren. 

Meer informatie naar de website nxtmoerdijk.nl