Gemeenteraad omarmt unaniem woningbouw Zevenbergen Oost

Geplaatst: 29-9-2023

De tien deelgebieden in Zevenbergen Oost waar de komende tien jaar gebouwd gaat worden.

De gemeenteraad van Moerdijk omarmde donderdagavond unaniem de gebiedsontwikkeling voor Zevenbergen Oost. Zij stemde in met de vervolgstappen voor het ambitieuze project, van in eerste instantie 450 nieuwe woningen dat uiteindelijk moet leiden tot de ontwikkeling van minimaal 1.000 woningen ten oosten van Zevenbergen. Verantwoordelijk wethouders Danny Dingemans en Jack van Dorst toonden zich tevreden: ,,Dit is een groot en belangrijk besluit van onze raad! Het betekent dat we snel de mensen kunnen gaan informeren en kunnen starten met de voorbereidingen voor de bouw van nieuwe woningen voor onze inwoners.”

Woningbouw én infrastructuurprojecten  

De gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost bestaat uit verschillende deelprojecten die de komende jaren gerealiseerd worden. De aanpak begint met gefaseerde woningbouw van 450 woningen én de aanleg van de Verlengde Zuidrand met Zuidrandtunnel. De verlengde Zuidrand is de verbinding van de weg Zuidrand naar de Oostrand (N389) in Zevenbergen. Hiervoor is een tunnel onder het spoor nodig: de Zuidrandtunnel (tunnel vanuit de wijk Bosselaar Zuid naar Zevenbergen Oost). De overige deelprojecten bevinden zich in de initiatieffase en worden nog voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meesturen op tempo en kwaliteit

De gemeente Moerdijk heeft al veel gronden in het gebied verworven en kan hierdoor in grote delen zelf actief aan de slag en meesturen op tempo en kwaliteit van de ontwikkeling. In de eerste woningbouwfase worden 350 woningen ontwikkeld door de bedrijven BPD, Synchroon en Remmers. ,,Wij zijn verheugd dat de raad van Moerdijk de volgende stap heeft gezet om woningbouwontwikkeling mogelijk te maken. In de toekomstige woonbuurten realiseren we hoogwaardige bouwkwaliteit met duurzame uitgangspunten. Het betreft een aanzienlijk deel betaalbare woningen, zodat dit de doorstroming op de woningmarkt bevordert. We hebben er alle vertrouwen in dat we samen een prachtig plan gaan realiseren, met voor elk wat wils. We kijken ernaar uit om samen met lokale partners én de inwoners de gezamenlijke ambitie verder vorm te geven," aldus een woordvoerder van de ontwikkelaars.

Woonwijk met brede mix van woningen

In Zevenbergen Oost komt een divers woningaanbod verdeeld over diverse categorieën: 30% sociale huur, 25% goedkope en middeldure koopwoningen, 35% dure koopwoningen en 10% valt onder de categorie middenhuur. Woningbouwcorporatie Woonkwartier is eveneens een belangrijke partij in de ontwikkeling. De sociale huurwoningen in het gehele project worden samen met Woonkwartier ontwikkeld. Zevenbergen Oost wordt een groene wijk met energiezuinige en gasloze woningen en veel groen. Dus wonen in evenwicht met de natuur, waar inwoners tot rust en ontspanning kunnen komen.  

Woonkwartier belangrijke partner

Woningbouwcorporatie Woonkwartier is daarnaast gestart met een traject om samen met bewoners van het Sint Josephbuurtje te kijken naar het toekomstperspectief van deze buurt. De buurt valt buiten de gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost maar er zijn wel (grote) raakvlakken. Woonkwartier is tevens een belangrijke partner in de gebiedsontwikkeling van de verschillende deelgebieden. Zij zetten in op het bereikbaar maken van het betaalbare segment huurwoningen. Dat segment omvat sociale huurwoningen (30%) én middenhuurwoningen (10%). Vooral die laatste categorie is belangrijk voor de doelgroep van Woonkwartier omdat er voor hen maar heel weinig woningen beschikbaar zijn en het stimuleert de doorstroming van huurders naar passende woningen.

Kwaliteitsverbetering NS station en De Hil

In het verlengde van de woningbouwontwikkeling Zevenbergen Oost is het voornemen een kwaliteitsverbetering te realiseren rondom het NS station en bedrijventerrein De Hil. Het station wordt ook aan de zijde van De Hil toegankelijk gemaakt, inclusief een eindhalte voor de snelbus-verbinding tussen Zevenbergen en Breda. Dit in samenhang met een tunnel voor de fietsers, voetgangers en treinreizigers onder het station -de Stationstunnel- en een herinrichting van bedrijventerrein De Hil. Daarvoor moet echter eerst een visie worden opgesteld en moet de haalbaarheid in beeld worden gebracht. De gemeenteraad besloot tevens om die eerste stap te zetten en hier middelen voor vrij te maken.

Communicatie en participatie

De gemeente zet diverse communicatiemiddelen en participatietrajecten in om de inwoners én de regio op de hoogte te houden van de voortgang en belangrijke mijlpalen van het woningbouwproject. Er is momenteel al een klankbordgroep actief. Specifiek voor het opstellen van de toekomstvisie voor de Stationsomgeving en de Hil start binnenkort een participatietraject waarbij inwoners en omwonenden actief worden betrokken.

Werkzaamheden starten in 2024

De oorspronkelijke planning van het project Zevenbergen Oost blijft ongewijzigd. Het bestemmingsplan voor de deelprojecten Markvelden Noord, Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel gaat dit jaar nog in procedure, zodat de eerste werkzaamheden in 2024 van start kunnen gaan. Hoewel de planning voor de overige projectdelen nog niet is vastgesteld, volgt Markvelden Zuid na Markvelden Noord, waarschijnlijk daarna gevolgd door Zwaneveld.

Woningbouw in de kleine woonplaatsen

Ook in de andere kernen binnen de gemeente lopen woningbouwprojecten. Projecten zoals Het Bolwerk en Westschans in Klundert, Waterwijk in Fijnaart, Waterfront in Moerdijk, nieuwbouwwijk Willemstad Oost in Willemstad en Sporenbergstraat in Zevenbergschen Hoek zijn al opgestart, bevinden zich in de voorbereidingsfase of zijn bijna afgerond. Ook zijn er plannen in voorbereiding voor de komende tien jaar op acht verschillende locaties in kleinere woonplaatsen, zoals Helwijk, Noordschans, Standdaarbuiten en Langeweg.

Meer informatie en visualisaties over de Gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost zijn te vinden op de projectpagina.