Passantentellingen vitale centra

Geplaatst: 6-9-2023

Op zaterdag 23 september worden, onder voorbehoud van slecht weer, passantentellingen uitgevoerd in de centra van Fijnaart, Klundert, Willemstad en Zevenbergen. Deze passantentellingen zijn fysieke tellingen en worden gemeten door tellers in het winkelgebied. Bekijk hier alle vragen en antwoorden over de passantentellingen.

Waarom wordt er geteld?

De passantentelling geeft inzicht in de druktepatronen en loopstromen van een winkelgebied. De passantentelling biedt ons betrouwbare cijfers over de populariteit van een winkelgebied. Informatie die onmisbaar is bij locatie beslissingen, marktanalyses, taxaties en het monitoren van een winkelgebied.

Waar wordt er geteld?

In het telgebied wordt in een roulerend schema geteld op verschillende plaatsen.

Hoe wordt er geteld?

Op alle telposities wordt vier- of vijfmaal geteld. Het aantal passanten per tijdsblok is vervolgens opgehoogd op basis van het aantal getelde minuten per telpunt én het druktebeeld op het specifieke tijdstip van die dag. De dagtotalen per telpunt worden op vergelijkbare wijze doorgerekend naar de periode waarin de winkels geopend zijn.

Wat gebeurt er met de data?

Om tot een druktebeeld over de week te komen, wordt gebruik gemaakt van grote aantallen transactiecijfers in de detailhandel. Deze transactiecijfers zijn gemiddelde transactiepercentages per dag, genomen over een heel jaar. De telresultaten worden met behulp van deze cijfers doorberekend naar dag- en weektotalen. Voor de zondagen gaan we uit van de jaarcijfers gedeeld door het totaal aantal zondagen. Niet in alle winkelgebieden is het elke zondag koopzondag. Zijn er minder koopzondagen, dan zal het zondagaantal dus naar beneden gehaald worden door 'nietkoopzondagen’.

Met deze aanpak kan een betere inschatting worden gemaakt van bezoekersaantallen op jaarbasis. De uitkomsten van de passantentellingen worden gedeeld met de ondernemersverenigingen uit de vitale centra.