Erfgoedproject Westhoek: educatieproject over burgerschap, erfgoed en lokale geschiedenis

Geplaatst: 23-4-2024

Al geruime tijd werkt meer Moerdijk, samen met Markland Zevenbergen, Erfgoed Brabant en lokale partners aan het Erfgoedproject Westhoek. Een educatieproject voor leerlingen van het voortgezet onderwijs over burgerschap, erfgoed en lokale geschiedenis. Op 16 en 17 april ging de pilot van dit project van start op Fort Sabina in Heijningen. Leerlingen van het tweede leerjaar van het Markland Zevenbergen gingen onder begeleiding van docenten, acteurs en theaterdocenten aan de slag met een interactief erfgoedprogramma. Op uitnodiging van het “leger” gingen zij aan de slag met een tweetal historische “cold cases” die nauw verband houden met de locatie.

Initiatief vanuit leerling

Dit erfgoedproject is een initiatief van een leerling: Niels van Popta van het Markland Zevenbergen die, nog voor corona, graag meer wilde weten over het eigen lokale erfgoed en de verhalen die daarmee samenhangen. Deze vraag is opgepakt door San Vermaas, intermediair cultuureducatie bij meer Moerdijk. Erfgoededucatie past in haar takenpakket en met input van een aantal betrokkenen: Heemkundekring De Willemstad, het Mauritshuis Willemstad, Markland Zevenbergen, wethouder Joosten van Onderwijs en Erfgoed Brabant is het project vormgegeven.

Interactief programma

Educatie ontwikkelingsbureau SNENS uit Tilburg heeft met de input, wensen en eisen van bovenstaande organisaties, een spannend, interactief en uitdagend programma samengesteld. Een programma waar leerlingen zijn meegenomen in de verhalen van Walter Veness en de familie Mackay, samen moeten zoeken naar antwoorden en uitgedaagd worden om burgerschapsthema’s als identiteit en solidariteit te verkennen. Het is de bedoeling dat dit een jaarlijks terugkerende activiteit wordt voor de leerjaren 1 en 2 van het Markland. Dit jaar vond de pilot van de tijdvakken WO II en de Watersnoodramp voor leerjaar 2 plaats op Fort Sabina plaats, volgend jaar gaan we met de eerstejaars, in de vesting Willemstad, aan de slag met de 80-jarige oorlog en de Franse tijd.