Waterschap en gemeente samen voor een klimaatbestendig Zevenbergen Oost

Geplaatst: 25-4-2024

Een nieuwe, groene wijk met volop ruimte voor water en (natte) natuur: daaraan werken de gemeente Moerdijk en het waterschap Brabantse Delta samen bij de ontwikkeling van Zevenbergen Oost. Wethouder Danny Dingemans en waterschapsbestuurder Angelien Hagenaars ondertekenden daarvoor onlangs de intentieovereenkomst.

De gemeente Moerdijk ontwikkelt in Zevenbergen een ambitieus project: Zevenbergen Oost. Deze ontwikkeling moet uiteindelijk leiden tot minimaal 1.000 nieuwe woningen ten oosten van Zevenbergen. Zevenbergen Oost wordt een groene wijk waar mensen in evenwicht met de natuur kunnen wonen, ook aan het water. Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Moerdijk worden partners in dit project. Het waterschap denkt mee over de wateropgave in de nieuwe groene wijk.

Elkaar versterken

Het waterschap is trots op de samenwerking. Bestuurder Angelien Hagenaars: “Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst gaat het waterschap verder meedenken en meedoen met het ruimtelijk plan voor Zevenbergen Oost. Dit is een perfect voorbeeld van hoe we als overheden elkaar versterken. We denken graag aan de voorkant mee om problemen achteraf te voorkomen. Bovendien kunnen we op deze manier doelen en ambities van het waterschap realiseren”.
Wethouder Danny Dingemans van de gemeente Moerdijk is net zo enthousiast over de ontwikkelingen: “Met Zevenbergen Oost zetten we belangrijke stappen op meerdere fronten. Een nieuwe wijk, uitstekend bereikbaar op korte afstand van het centrum, die niet alleen volgens de nieuwste inzichten energiezuinig en gasloos is, maar ook klimaatbestendig. Een leefbare, betaalbare en groene woonomgeving voor onze inwoners.”

Ruimte voor water

Het waterschap zorgt voor stevige dijken, voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit en het zuiveren van afvalwater. Door de klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met extreem weer, bijvoorbeeld extreme neerslag of perioden van extreme droogte. Het waterschap is daardoor ook bezig met maatregelen om de gevolgen van dat extreme weer op te vangen. Denk aan meer ruimte voor water creëren, nieuwe (natte) natuurgebieden aanleggen en mogelijkheden ontwikkelen om water vast te houden voor droge perioden. Voor een nieuwe groene wijk als Zevenbergen Oost is het van belang dat er goed wordt gekeken naar deze mogelijkheden voor water. Zodat water niet voor overlast zorgt in natte én droge perioden. Daarom denkt het waterschap mee over het klimaatbestendig ontwikkelen van het poldergebied in Zevenbergen.