Aanslag gemeentelijke waterschapsbelastingen

Geplaatst: 23-1-2024

Eind februari ontvangt u het aanslagbiljet voor de gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Per post in uw brievenbus of digitaal in uw Berichtenbox als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag in opdracht van de gemeente Moerdijk van de Belastingsamenwerking West-Brabant.

Op het aanslagbiljet vindt u de nieuwe WOZ-waarde van uw woning. Dit is de marktwaarde, waarbij we altijd uitgaan van wat uw woning waard was op de huizenmarkt van 1 januari van vorig jaar. Taxateurs kijken onder andere naar de grootte, ligging en onderhoudsstaat om de WOZ-waarde nauwkeurig te bepalen.

In dit filmpje van iets meer dan twee minuten leggen we uit:

  • wat de WOZ-waarde is
  • wat de waardepeildatum is
  • wat WOZ, OZB en het tarief met elkaar te maken hebben
  • waardoor de WOZ-waarde kan stijgen of dalen.

Vragen? Ga naar de website van Belastingsamenwerking West-Brabant.