Gemeenteraad Moerdijk benoemt Rekenkamer

Geplaatst: 5-1-2024

De gemeenteraad heeft op 14 december de Rekenkamer benoemd. Dit is een onafhankelijk onderzoeksorgaan van de raad. Door onderzoek te doen beoordeelt de Rekenkamer het functioneren van het gemeentebestuur.

De Rekenkamer kan zelf bepalen wat ze gaat onderzoeken, bijvoorbeeld of het handelen van het gemeentebestuur voor de inwoners oplevert wat bedoeld is (doeltreffendheid), of met minder kosten hetzelfde bereikt kan worden (doelmatigheid) en of er wordt voldaan aan de wet en andere regels (rechtmatigheid).

De resultaten van een onderzoek met de daarbij behorende aanbevelingen biedt de Rekenkamer aan aan de raad. De raad kan vervolgens het college van B&W opdracht geven om zaken anders aan te pakken. De rekenkamer ondersteunt de raadsleden dus in hun controlerende taak.

Tot 2020 was Moerdijk lid van de regionale Rekenkamer. Per 1 januari 2024 moet elke gemeente conform de Gemeentewet een Rekenkamer hebben. De nieuwe leden hebben geen (politieke) binding met de betrokken gemeente. Dit zijn: Iroy Konings (voorzitter), Renee Linck (lid) en José van der Tak (lid).