Het kloppend dorpshart dat Fijnaart verdient

Geplaatst: 24-1-2024

Afgelopen week was er een drukbezochte informatieavond in Fijnaart waar belangstellenden zijn bijgepraat en vragen konden stellen over de aanpak van het centrum en uitvoeringsprogramma van Fijnaart. "Het is een groot en mooi project. We werken aan een dorpshart dat Fijnaart verdient, ook voor onze toekomstige generatie", vertelde wethouder Danny Dingemans tijdens de start van de avond. Fijnaart heeft behoefte aan een levendig centrum met een ontmoetingsplek, waarin ruimte is voor het verenigingsleven, evenementen, horeca, (dag)winkels, wonen en maatschappelijke voorzieningen. Met de centrumvisie wordt een stip aan de horizon gezet, zodat inwoners, ondernemers, verenigingen en andere belanghebbenden samen met de gemeente het centrum van Fijnaart een nieuw elan gaan geven.

Autoluw dijkplein

De centrumvisie bestaat uit een dijkplein, winkels, grondgebonden woningen / appartementen en meer ruimte voor voetgangers en fietsers vanaf de Voorstraat tot het dijkplein. Er is de afgelopen periode een aantal aanpassingen in het oorspronkelijk plan aangebracht. Zo komt in het aangepaste plan de supermarkt nu onderaan de dijk. Zowel onderaan de dijk, grenzend aan het parkeerterrein, als ook op dijkniveau komt er een entree van de supermarkt. Er is ruimte overgelaten achter het terrein voor twee appartementencomplexen met in totaal 22 appartementen. We maken een dijkplein met reuring en passantenstroom, vertelde Mark Clijssen van Jumbo supermarkten. In het plan is er de verbinding parkeerterrein supermarkt met evenemententerrein en is er een directe toegang naar het evenemententerrein met een trap. Het dijkplein wordt vooralsnog autoluw en niet autovrij, in afwachting van de mobiliteitsvisie die later dit jaar wordt opgesteld.

Meedenken

De aanwezigen waren over algemeen positief en willen graag in het project mee blijven denken over de verdere invulling van het plan. Een goede en toegankelijke verbinding tussen evenemententerrein, Voorstraat en het gebied rondom de Dorpskerk is daarbij van belang. De klankbordgroep voor het centrumplan Fijnaart is daarom voor het uitvoeringsprogramma Vitaal Centrum Fijnaart uitgebreid met vertegenwoordigers van de lokale horeca, stichting evenementen Fijnaart en het kerkbestuur van de dorpskerk. De “look en feel” van het gehele ontwerp wordt als belangrijk ervaren. Inwoners zien graag meer groen in Fijnaart.

Planning

We streven ernaar om op basis van de voorgestelde visie rond de zomer van dit jaar zowel een collegebesluit als raadsbesluit te hebben over de financiële, maatschappelijke en ruimtelijke haalbaarheid van de visie. Daarna start de ontwerpfase waarbij we ervoor zorgen dat de visie wordt vertaald naar een plan waarvoor ook een omgevingsplan wordt opgesteld, zodat het plan ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd.

Bekijk voor meer informatie de projectpagina