Inwonerspeiling en passantentelling Vitale Centra 2023

Geplaatst: 25-1-2024

Moerdijk is een uitgestrekte gemeente met kleine en grote woonplaatsen. De wens vanuit de gemeente is dat deze plaatsen goed bereikbaar zijn, er wat te doen is en er voldoende en divers winkelaanbod met horeca en evenementen te vinden zijn met een eigen sfeer, inrichting en uitstraling. Door de centrale ligging van de grootste woonplaatsen Fijnaart, Klundert, Willemstad en Zevenbergen is daar het grootste en meest uitgebreide aanbod van voorzieningen. Dat willen we graag zo houden en verder ontwikkelen. Zodat iedereen er gebruik van kan maken, waar je ook woont. De afgelopen periode zijn er zowel een inwonerspeiling als passententellingen uitgevoerd in Klundert, Fijnaart, Willemstad en Zevenbergen.

Inwonerspeiling

In 2018 is er voor het eerst een inwonerspeiling gehouden over de vitale centra. Deze peiling is in september 2023 (zie voor resultaten de factsheet inwonerspeiling vanuit het onderzoek- en adviesbureau Moventem) herhaald om te onderzoeken waar de veranderingen hebben plaatsgevonden. In totaal hebben 787 panelleden de vragenlijst volledig ingevuld. Een respons-rate van 43%.

Passantentelling

In september 2023 is een passantentelling uitgevoerd in de centra van Fijnaart, Klundert, Willemstad en Zevenbergen. Deze passantentellingen zijn fysieke tellingen en zijn gemeten door tellers in het betreffende winkelgebied. Het geeft inzicht in de druktepatronen, loopstromen van een winkelgebied en de populariteit van een winkelgebied. Informatie die onmisbaar is bij locatie beslissingen, marktanalyses, taxaties en het monitoren van een winkelgebied (zie voor de resultaten de factsheet passantentellingen).