Omgevingsvisie in werking

Geplaatst: 16-1-2024

Op 14 december 2023 stelde de gemeenteraad de ‘Omgevingsvisie gemeente Moerdijk 2040’ vast. De Omgevingsvisie schetst het beeld hoe de gemeente er in 2040 uitziet en beschrijft de opgaven en ambities om dat toekomstbeeld te bereiken. De omgevingsvisie treedt op 17 januari in werking.

De Omgevingsvisie brengt het actuele beleid voor de fysieke leefomgeving, inclusief benodigde aanscherpingen en aanvullingen, samen tot één integraal, overkoepelend en samenhangend toekomstverhaal. Een stip op de horizon waar we samen met partners en inwoners naar toe willen werken. De Omgevingsvisie is opgebouwd vanuit drie kernambities die voor de zeven beschreven deelgebieden verder zijn doorvertaald in gebiedsspecifieke keuzes en uitwerkingen.

De Omgevingsvisie bestaat uit tekst en een visiekaart. De Omgevingsvisie is tot stand gekomen met behulp van een uitgebreid participatieproces met onder meer enquêtes, interne en externe ateliersessies en de formele zienswijzeprocedure.

De Omgevingsvisie treedt op 17 januari in werking. Tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van de omgevingsvisie kan géén bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

De Omgevingsvisie gemeente Moerdijk 2040 met identificatienummer NL.IMRO.1709.Omgevingsvisie2040-OV40 is te vinden op de pagina Omgevingsvisie (Onder ‘Documenten’) en op de website van Ruimtelijke Plannen.