Tegenstellingen van het afgelopen jaar en het zoeken naar een nieuwe balans in 2024

Geplaatst: 10-1-2024

Dinsdagavond 9 januari toostte burgemeester Aart-Jan Moerkerke op het nieuwejaar 2024 en sprak hij zijn nieuwjaarstoespraak uit. Een kleine 150 aanwezigen toostten met de burgervader mee.

'Ik kijk, zoals elk jaar, weer terug op oud & nieuw met gemengde gevoelens. Zorg om vooral de landelijke cijfers en een stukje trots op onze eigen inwoners, want in onze gemeente was het relatief rustig. Ik zeg bewust relatief, want ook hier sneuvelden onder meer 15 prullen- en drollenbakken, en werd een poging gedaan een kledingcontainer te laten ontvlammen.'

'Maar toch…. Ruim 99% van onze inwoners maakte er met elkaar een positieve overgang naar het nieuwe jaar van. En daar ben ik trots op. En ik ben ook trots op onze dienstverleners. Politie, brandweer, ambulancepersoneel en boa’s. Die de afgelopen oud & nieuw en het afgelopen jaar vaak met dank, maar soms ook met meer stank dan dank, zorgden voor een veilige en gezonde leefomgeving. Complimenten.'

Hieronder de volledige nieuwjaarstoespraak van burgemeester Aart-Jan Moerkerke.

Dames en heren,

Het is nog maar net oud & nieuw geweest en de discussie is alweer losgebarsten. De politie roept landelijk om een vuurwerkverbod. Vooral omdat veel agenten zijn belaagd met vuurwerk en gewond raakten. Demissionaire ministers roepen om hardere straffen, artsen noemen het een horrornacht en ga zo maar door. Wat vindt u van vuurwerk. Een ellende of een traditie?

Vuurwerk is nog maar sinds ongeveer 1965 een onderdeel van onze traditie en sindsdien onderwerp van felle discussies tussen voor- en tegenstanders van een verbod. En daar hoorden ook de nodige campagnes bij. Vaak met gruwelijke plaatjes. In 1972 was het nog lief: Vuurwerk en overlast: laten we zacht zijn voor elkaar. Daarna steeds grimmiger. Verknal je toekomst niet, Dankzij dat veel te korte lontje, heb ik nu eindelijk een hondje. Je bent een rund als je met vuurwerk stunt. Of in 2009 het filmpje ‘shit happens’. Een chirurg die over een bed gebogen staat met de zin ‘weet u nog hoe de patiënt eruit zag voor het ongeluk?’

Jaar na jaar, op twee coronajaren na, zijn er meer ernstige vuurwerkslachtoffers die oogoperaties of plastische chirurgie nodig hebben. Zorgwekkend is ook dat er steeds meer jongere slachtoffers vallen. Was vorig jaar nog 13 procent tussen de 12 en 15 jaar. Nu staat de teller op 34 procent.
Ik kijk, zoals elk jaar, weer terug op oud & nieuw met gemengde gevoelens. Zorg om vooral de landelijke cijfers en een stukje trots op onze eigen inwoners, want in onze gemeente was het relatief rustig. Ik zeg bewust relatief, want ook hier sneuvelden 15 prullen- en drollenbakken, werd een poging gedaan een kledingcontainer te laten ontvlammen, zijn de vlonders in Klundert en de skatebaan in Zevenbergen behoorlijk vernield en werden op twee plekken vlak voor het nieuwe jaar enorme vuurwerkvangsten gedaan. Zo’n 250 kilogram illegaal vuurwerk per keer in een woning. Je zou er naast wonen.

Maar toch…. Ruim 99% van onze inwoners maakte er met elkaar een positieve overgang naar het nieuwe jaar van. En daar ben ik trots op. En ik ben ook trots op onze dienstverleners. Politie, brandweer, ambulancepersoneel en boa’s. Die de afgelopen oud & nieuw en het afgelopen jaar vaak met dank, maar soms ook met meer stank dan dank, zorgden voor een veilige en gezonde leefomgeving. Complimenten.

Dat is dan ook meteen een beetje het thema van mijn verhaal: tegenstellingen van het afgelopen jaar en het zoeken naar een nieuwe balans in 2024.

De politieke tegenstellingen werden meer dan ooit duidelijk. In vier verkiezingen, provinciaal, het waterschap, de eerste kamer en de ingelaste tweede kamer verkiezingen, schoten we in stemgedrag behoorlijk heen en weer. Verschillende partijen leken steeds de grootste te worden en uiteindelijk was er steeds maar 1 gemene deler: onvrede over de landelijke beleidskeuzes en vooral over de manier waarop geluisterd of juist niet geluisterd werd.

Grote conflicten als tegenstellingen in de wereld: de oorlog in Oekraïne die maar voortduurt, de Palestina versus Israël. Landelijke tegenstellingen: de stad versus het platteland, milieu versus economie.

Veel onderwerpen die ook in onze gemeente gevolgen hadden en hebben. Ook wij kenden lokaal onze tegenstellingen. Energievraagstukken tegenover de leefbaarheid van de kernen. De Haringvlietbrug die gerepareerd moest worden versus enorme verkeersopstoppingen. Opvang van Oekraïners en asielzoekers versus woningen voor onze eigen jongeren.

En ondanks alle tegenstellingen was 2023 een jaar waarin we veel voor elkaar hebben gekregen.

Samen met de raad hebben we net op de valreep de omgevingsvisie vastgesteld. Een doorzicht naar 2040, waarin een brede afstemming is geweest met onder meer inwoners, ondernemers en betrokken organisaties.

Er is hard gewerkt om in Zevenbergschen Hoek en Willemstad straks mooie multifunctionele accommodaties te realiseren. We hebben ons gecommitteerd aan de bouw van 2.700 woningen met harde plannen in onder meer Zevenbergen Oost, Westschans en Willemstad Oost.

We hebben onze koning op bezoek gehad om de problemen van huisvesting van arbeidsmigranten te bespreken. Over het voorstel voor nieuwbouw van zwem- en sportcomplex de Niervaert en de verduurzaming van De Oester, De Bosselaar en Ons Bad is besloten. We hebben een wijk-GGZ’er die de sociale problemen in onze gemeente aanpakt. De Moerdijkse cultuur en erfgoednota is vastgesteld. We vierden 400 jaar Mauritshuis. Er kwam een definitief ontwerp voor de stenen poppen in Klundert, de openbare ruimte is en wordt fors aangepakt, er is ingezet op sociale benadering voor mensen met dementie en op de mentale problemen bij de jeugd.

En dat is slechts een kleine greep uit het Moerdijkse jaar. En ook de ‘dagelijkse werkzaamheden gingen en gaan gewoon door. Afval ophalen, zorgen voor paspoorten en rijbewijzen, vergunningen verlenen en enzovoort, enzovoort.

Het was een roerig jaar en het wordt een roerig jaar. Naast het uitvoeren van de plannen en projecten van 2023 krijgen we nog behoorlijke uitdagingen en tegenstellingen. Bijvoorbeeld op het gebied van het klimaat. We hadden het natste en warmste jaar sinds de metingen. De stormen Poly, Kieran, Babet en Henk kwamen langs en ongetwijfeld zullen we ook in 2024 het nodige klimaatleed krijgen. Maar er was ook veel informatie over hoe we kunnen helpen voor een beter klimaat. Lokaal hebben we Yvonne, Pascal, Dimph, Ineke en Petra. Geen stormen maar klimaatburgemeesters, die u alles kunnen vertellen over CO2-reductie, duurzamer leven, de aanpak van zwerfafval, de stap van lokale leefbaarheid naar een wereldwijde toekomst, biodiversiteit en ga zo maar door. Pascal Rijnart en Yvonne Peters zijn vandaag in elk geval aanwezig. Spreek hen vooral aan.

Uitdagingen zijn er ook op het gebied van evenementen. Hoe kunnen we als gemeente organisatoren helpen. Want de regels worden strenger en we willen onze gemeente bruisend en levendig houden.

Uitdagingen ook in ontwikkelingen die letterlijk op Moerdijk afkomen. De balans vinden tussen het zijn en blijven van een veilige aantrekkelijke plek om te wonen en te werken en de ambitie van het rijk om Moerdijk een belangrijke rol te laten spelen in het energiesysteem van de toekomst.

Uitdagingen zat, maar zoals ik in het begin al aangaf: laten we met elkaar vooral niet de tegenstellingen uitdiepen, maar vooral oplossingen in balans zoeken. Met elkaar. Daar hebben we u, onze inwoners, bedrijven en organisatie bij nodig.

Maar genoeg over tegenstellingen, balans en uitdagingen. Vorig jaar nam ik u mee in de wereld van de waarzeggers. Daar ben ik de afgelopen weken een aantal keer op aangesproken. Eén van de voorspellingen die ik toen noemde is in elk geval uitgekomen: het einde van het kabinet.

En ook nu heb ik het internet weer afgestruind om te kijken wat de mediums en voorspellers als Jan van der Heide, Sonja Dover, Liesbeth van Dijk, Baba Vanga en Nostradamus voor ons in petto hebben voor 2024. Houd u vast.

Het songfestival in mei wordt gewonnen door een jonge vrouw.
André van Duin komt terug op televisie en is gelukkig in de liefde.
West Europa krijgt een jonge charismatische leider.

Het eerste contact met buitenaardse wezens wordt een feit.
Kunstmatige intelligentie gaat een enorme golf doormaken.
Rico Verhoeven krijgt een koninklijke onderscheiding.

En qua landelijke politiek en overheid:
Er komt een centrumrechts kabinet na de moeilijkste formatie in de geschiedenis van Nederland. Mogelijk met Mona Keijzer als premier.
Robots gaan veel taken van ambtenaren overnemen.
Een nieuwe generatie jongeren staat op. Zij richten een jongerenpartij op, niet polariserend, gericht op het zoeken van een compromis en de humaniteit hoog in het vaandel heeft staan.

Verder gebeurt er iets met de verlengde auto van onze koning en gaat Amalia haar bijzondere plannen ontvouwen.
En als laatste… goed nieuws voor ons en slecht nieuws voor criminelen: er komt een apparaatje dat geruisloos en gevoelloos een chip afschiet in het lichaam van de dader, waardoor hij of zij overal gevonden kan worden.

Over een jaar zullen weer zien wat er is uitgekomen. Een ding weet ik zeker: het einde van mijn verhaal is in zicht.

Dames en heren. Ik ga afsluiten met een wens.

Namens de raad, het college en de medewerkers
wens ik u allen voor 2023 zeer genegen
Zoveel gezondheid, geluk en zegen
Als er in 2023 druppels waren in de regen!

Een gelukkig en gezond 2024!