Cultuur en erfgoed dragen bij aan een fijne Moerdijkse leefomgeving

Geplaatst: 6-7-2023

Moerdijk kent veel bijzonder erfgoed en een rijk cultureel leven. Cultuur en erfgoed zorgen voor een fijne leefomgeving en verbinding tussen inwoners. Aangezien cultuur en erfgoed zo belangrijk zijn, gaan we samen met onze cultuur- en erfgoedpartners hier extra aandacht aan geven. We zijn bezig om een cultuur- en erfgoednota met elkaar te maken. Hierin komt het gemeentelijk beleid voor de komende jaren te staan.

Onze inwoners en cultuur- en erfgoedpartners zijn hierbij van onschatbare waarde en denken hierin mee. "Wat goed is houden we zeker vast maar daarnaast willen we kijken naar een groter aanbod, andere doelgroepen en meer plaatsen waar we van cultuur en erfgoed kunnen genieten", licht wethouder Danny Dingemans toe. "We hebben een bijzondere geschiedenis en prachtige plekken, maar de trots komt niet vanzelf. Daar hebben we onze Moerdijkse cultuur- en erfgoedpartners bij nodig".

Energieke cultuur- en erfgoedavond

We kijken terug op een energieke tweede Moerdijkse cultuur- en erfgoedavond op donderdag 29 juni op Fort Sabina met circa 20 vertegenwoordigers van stichtingen en verenigingen uit de hele gemeente, met heel verschillende achtergrond (zoals muziek, erfgoed, theater). In de eerste bijeenkomst van 3 april in de Stad Klundert was een aantal onderwerpen naar voren gekomen waar we nu met elkaar verder over hebben gesproken:

  • Podia in de gemeente voor uitvoeringen en voorstellingen;
  • Samenwerking tussen verenigingen onderling en gemeente;
  • Hoe kunnen we alle verhalen en (historische) informatie van onze gemeenten beter toegankelijk
    maken?
  • Op welke manier kunnen cultuur en erfgoed bijdragen aan de vitaliteit in diverse Moerdijkse
    woonplaatsen.

Podia

Er is behoefte aan een plek waar makers en talenten bij elkaar kunnen komen. De vraag daarbij is of dat er een centrale plek in de gemeente moet komen voor grote uitvoeringen. Tenslotte zien de deelnemers de meerwaarde van een open luchtpodium bij Fort Sabina voor opvoeringen buiten.

Samenwerking

Verenigingen zijn geholpen met een cultuurcoach voor betere samenwerking, uitwisseling en professionalisering. Verder zou er een online platform moeten komen voor gezamenlijke informatie, ook bijvoorbeeld over praktische zaken als aanvraag van vergunningen en draaiboeken voor activiteiten.

Verhalen

Er bestaat niet 1 verhaal van Moerdijk, iedere dorp/stad of gebied heeft een eigen achtergrond en verhaal dat aandacht verdient. De heemkundekringen maken dit meestal toegankelijk voor de eigen inwoners en leden. Het idee werd geopperd om regelmatig een grote voorstelling te maken waar verschillende historische verhalen in voorkomen.

Cultuur en erfgoed in de dorpen/steden

Dit sluit aan op het vorige onderwerp van verhalen en historische informatie. Juist door samenwerking en uitwisseling kunnen de heemkundekringen en anderen samen een verhaal vertellen. Bijna iedere dorp/stad heeft wel een plek om dit met het publiek te delen.

Resultaat

Wethouder Bennie Blom: "Uitgangspunt van de cultuur- en erfgoednota is dat de inbreng van de eigen inwoners zwaar meeweegt. Daar waar uit de bijeenkomsten een redelijk eenduidig beeld naar voren komt, zoals bij het onderdeel samenwerking, komt dat zeker in de nota terug. Ook het belang van cultuurhistorie in de dorpen en steden krijgt een plek in het toekomstig beleid".

Vervolg

De afgelopen maanden zijn gebruikt om veel ideeën en informatie op te halen, bij de eigen inwoners met een enquête, het cultuur- en erfgoedveld met de centrale bijeenkomsten en overleggen met verenigingen per dorp/stad en in aparte gesprekken met mensen en organisaties uit het veld. Op basis van al deze informatie wordt de komende maanden een nota opgesteld die in november in de raad wordt behandeld.