Verlenging maatregelen om sluipverkeer tegen te gaan tijdens afsluiting Heinenoordtunnel

Geplaatst: 20-7-2023

Om het sluipverkeer door de komende afsluiting van de Heinenoordtunnel tegen te gaan heeft Rijkswaterstaat in afstemming met de gemeente Moerdijk besloten de maatregelen die zijn genomen tijdens de sluiting van de Haringvlietbrug in Moerdijk te verlengen tot vrijdag 1 september.

In goed overleg met de vereniging Belangen Buurtschap Achterdijk in Zevenbergschen Hoek neemt de gemeente deze week aanvullende maatregelen om de overlast op deze plek te verminderen door spandoeken met de boodschap “Wij wonen hier. Rijd je een beetje rustig? Dankjewel”, hesjes voor bewoners en wegversmallingen.

Deze maatregelen zijn bedoeld om sluipverkeer tegen te gaan, de verkeersstromen te reguleren en de veiligheid te waarborgen voor omwonenden.

Richard van Eekelen namens de vereniging Belangen Buurtschap Achterdijk (vBBA): “Er is op een professionele manier adequaat omgegaan met de belangen van de omwonenden op de Achterdijk. De gemeente Moerdijk heeft het zeer goed aangepakt. Sluipverkeer is logisch, maar belangrijk is dat er echt op een normale manier wordt gereden op de Achterdijk. Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van de gemeente Moerdijk.”

Johan Willem Frisostraat Moerdijk

In de Frisostraat in de plaats Moerdijk staat een sluis met een hek. De sluis kan voor hulpdiensten en bij calamiteiten worden geopend en gesloten. De afsluiting wordt ter plaatste aangegeven met de welbekende gele informatieborden. Ook op de A17, en de afrit, komen borden met informatie over de afsluiting.

Zevenbergschen Hoek

Om de verkeersdrukte in Zevenbergschen Hoek te minimaliseren, is de rotonde bij de komgrens (De Vlijt) vierkant afgesloten met betonblokken. Doorgaand verkeer wordt op de rotonde gedwongen links af te slaan om via de Hoge Zeedijk hun weg te vervolgen. Rechtsaf via De Vlijt is alleen bestemd voor bestemmingsverkeer. De politie houdt de rotonde goed in de gaten en schroomt niet het bonnenboekje te trekken. Weggebruikers die geen bestemming hebben in het dorp worden overigens gewaarschuwd via borden, over de hoogte van de boetes

Lapdijk

De Lapdijk is een zeer smalle dijk met veel fietsers. Om die reden komt er een landbouwsluis in de dijk, zodat alleen fietsers, vrachtwagens en landbouwverkeer erlangs kan. Ook deze afsluiting wordt met duidelijke bebording aangegeven.

Achterdijk

Hoewel er veel overlast wordt ervaren op de Achterdijk, is het niet mogelijk deze weg volledig af te sluiten. Dit omdat de Achterdijk een belangrijke functie vervult in de verkeersafwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat wanneer de Achterdijk wordt afgesloten, de problemen op andere wegen in de gemeente zich gaan ophopen. Wethouder Danny Dingemans: “De gemeente heeft in goed overleg met de Belangenvereniging Buurtschap Achterdijk aanvullende maatregelen genomen om de weggebruikers te wijzen op hun gedrag door middel van spandoeken en hesjes voor bewoners. Ook worden er op enkele plekken aan de Achterdijk wegversmallingen aangebracht.”

Oude Heijningsedijk

Op basis van berekeningen wordt een toename van verkeer verwacht op de Oude Heijningsedijk. Tijdens de afgelopen meivakantie hebben bewoners en ondernemers daar geen problemen of hinder ervaren. Daarom komen er momenteel geen specifieke maatregelen. De situatie wordt echter nauwlettend gemonitord. Indien nodig, zijn reeds alle voorbereidingen getroffen voor een eventuele afsluiting.

‘Rekening houden met de leefbaarheid’

"We willen benadrukken hoe belangrijk het is om de veiligheid op onze dijken en wegen te waarborgen. Veel van deze smalle wegen zijn niet geschikt voor extra verkeer. We vragen vriendelijk om de aangewezen omleidingsroutes te volgen in plaats van bekende sluiproutes. Zo blijft het aangenaam en veilig voor fietsers, en houden we rekening met de leefbaarheid van onze bewoners in de woonkernen en het buitengebied," aldus wethouder Danny Dingemans.

Voor meer informatie over alle maatregelen en updates over de afsluiting van de Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel kunt u terecht op de websitepagina werkzaamheden Haringvlietbrug/Heinenoordtunnel van de gemeente Moerdijk.