Veelgestelde vragen en antwoorden

Hier leest u vragen en antwoorden over de noodopvang. U opent de antwoorden door er op te klikken. Staat uw vraag er niet bij? Mail dan gerust naar noodopvang@moerdijk.nl.

Hier leest u vragen en antwoorden over de noodopvang. U opent de antwoorden door er op te klikken. Staat uw vraag er niet bij? Mail dan gerust naar noodopvang@moerdijk.nl.

Vragen en antwoorden

De humanitaire nood is hoog. Asielzoekerscentra lopen over en er komen nog steeds vluchtelingen binnen. We zijn een gastvrije gemeente en nemen onze verantwoordelijkheid.

De mensen die nu in de Lindonk zijn, komen uit Iran, Georgië, Eritrea, Moldavië, Jemen, Syrië, Libanon en Pakistan. De groep bestaat uit gezinnen, aangevuld met enkele mannen en vrouwen. De eerste groep arriveerde in de week van 18 juli. De tweede groep arriveerde in de week van 25 juli. De noodopvang is nu grotendeels bezet. We verwachten wel dat de totale samenstelling regelmatig individuele wijzigingen zal ondergaan. We blijven streven naar een gemengd gezelschap maar zijn afhankelijk van de toestroom vanuit het COA. 

De vluchtelingen zijn in afwachting van hun asielprocedure. Zij mogen gaan en staan waar ze willen. Als gemeente doen we wat we kunnen om te zorgen dat de noopopvang voor iedereen zo prettig mogelijk verloopt, zowel voor de vluchtelingen als voor de omwonenden. Dat betekent dat we vragen, zorgen en ideeën van de omgeving serieus nemen en dat we zorgen dat de tijdelijke inwoners een zo goed mogelijk verblijf hebben. Met organisaties en partijen uit de gemeente organiseren we begeleiding om de vluchtelingen bij te staan en zorgen we ook voor dagbesteding. In de opvang gelden ook huisregels. Hierin staat dat de mensen tussen 22.00 uur ’s avonds en 07.00 uur ’s ochtends op het terrein van de Lindonk moeten zijn. De beveiliging houdt dat ook in de gaten. Als blijkt dat mensen zich daar niet aan houden, wordt daarop actie ondernomen. Er is 24 uur per dag begeleiding en beveiliging aanwezig. 

We sluiten een overeenkomst met de Lindonk tot 1 oktober 2022. We hebben afgesproken dat de opvang na 1 oktober stopt zodat de normale activiteiten in de Lindonk weer opgestart kunnen worden. Het gaat dus om een locatie voor noodopvang: voor een beperkte tijd om de druk op het aanmeldcentrum Ter Apel en andere AZC’s te verminderen. 

We hebben afgesproken dat de noodopvang tot 1 oktober 2022 is. Het is niet de bedoeling om deze periode te verlengen.

De opvang is in sportcentrum Lindonk, Kristallaan 25 in Zevenbergen.

We huren de tennisbanen en hebben afspraken over het gebruik van de gymzaal. De fitness kan gewoon open blijven. Dit geldt ook voor de activiteiten in het Trefpunt aan de voorzijde van het pand.

De Lindonk is een locatie die snel gereed gemaakt kon worden. Ook zijn de activiteiten in de Lindonk in de zomerperiode beperkt waardoor het effect op scholen en sportverenigingen beperkt is. 

Omdat de humanitaire nood hoog is en er sprake is van een crisissituatie was er geen tijd om eerst met inwoners te overleggen. Inwoners en betrokkenen worden uiteraard zo snel en goed mogelijk geïnformeerd. De komende weken zullen we het gesprek aangaan met inwoners, bedrijven en samenwerkingspartners. 

We doen wat we kunnen om te zorgen dat de noopopvang voor iedereen zo prettig mogelijk verloopt: voor zowel de vluchtelingen als de omgeving van de noodopvang. Laat het ons vooral weten als er zaken beter kunnen.

Mocht u belangstelling hebben om actief te zijn als vrijwilliger, stuur dan een mail naar noodopvang@moerdijk.nl 

Vluchtelingen worden direct bij aankomst medisch gecontroleerd. De GGD is daarbij betrokken. We zorgen dat de mensen toegang hebben tot medische zorg.   

Alle kinderen in Nederland vallen tot hun achttiende onder de Leerplichtwet, dus ook die in de noodopvang. Of en in hoeverre het lukt om de kinderen onderwijs aan te bieden gedurende de waarschijnlijk korte tijd die ze in Moerdijk zouden zijn, laat zich nu moeilijk voorspellen.  

De mensen ontvangen ‘bed, bad en brood’: ze kunnen slapen en krijgen maaltijden. Daarnaast is er begeleiding en dagbesteding. In samenwerking met partners in de gemeente bekijken we welke activiteiten we kunnen organiseren. 

Uit ervaring van andere locaties waar vluchtelingen worden opgevangen blijkt dat zij veel op de opvanglocatie en in de directe omgeving verblijven. Deze eerste periode in Nederland kunnen zij gebruiken om te rusten. De mensen zijn vrij om hun omgeving te verkennen. Ze kunnen aan diverse (georganiseerde) activiteiten meedoen, winkels bezoeken en de omgeving verkennen. Dit betekent dat de groep zichtbaar zal zijn in de nabije omgeving van de Lindonk en naar verwachting het centrum van Zevenbergen. 

Vragen aan de gemeente kunt u stellen via noodopvang@moerdijk.nl  In dringende gevallen bij grote spoed kunt u 24 uur per dag direct telefonisch contact opnemen met de opvanglocatie via telefoonnummer 06 – 82 55 28 63.

De politie is bereikbaar via 0900-8844 (geen spoed) of 112 (spoed

Vanwege de privacy van de tijdelijke bewoners is de opvang alleen toegankelijk voor de tijdelijke bewoners en medewerkers. 

De kosten voor de opvang worden betaald door het Rijk. Dit geldt ook voor de kosten van inzet van ambtenaren van de gemeente Moerdijk. Omdat het uiteindelijk wel om belastinggeld gaat, zullen we de kosten zo laag mogelijk proberen te houden. 

Nee, het gaat hier om crisisnoodopvang voor vluchtelingen in een sporthal. Hier heeft het Rijk juist voor gekozen om te zorgen dat er niet nog meer woningtekort ontstaat. Het aanbod van woningen voor inwoners komt hierdoor dus niet meer onder druk te staan. 

Waar de mensen die tijdelijk in Moerdijk worden opgevangen na 1 oktober naar toe kunnen, valt op dit moment nog niet te zeggen. Het COA kampt momenteel met een tekort aan structurele opvangplekken. Dat komt door de hoge instroom van vluchtelingen en de lage doorstroom van statushouders naar een woning als gevolg van de krapte op de landelijke woningmarkt. Om te voorkomen dat er mensen op straat moeten slapen, zet het COA samen met gemeenten door het hele land tijdelijke en noodopvangvoorzieningen op. Tegelijkertijd zoekt het COA permanent naar structurelere opvanglocaties. De inzet van het COA is om vanaf 1 oktober grotere opvanglocaties gereed te hebben, waardoor crisisnoodopvang in gymzalen niet meer nodig is. 

Iedereen die op de vlucht is voor oorlog, geweld, vervolging of bijvoorbeeld voedsel- of waterschaarste is een vluchteling. Iedereen die in Nederland asiel aanvraagt is een asielzoeker. De IND beoordeelt alle asielaanvragen en oordeelt of iemand in Nederland mag blijven. Als dat het geval is, krijgt de asielzoeker een asielvergunning: een tijdelijke verblijfsvergunning voor vijf jaar. 

Een vluchteling met zo’n verblijfsvergunning wordt een ‘statushouder’ genoemd. Hij mag vanaf dat moment volwaardig deelnemen aan de Nederlandse samenleving en integreren. Als iemand ten minste vijf jaar met een verblijfsvergunning in Nederland woont, Nederlands spreekt en met goed gevolg een inburgeringsexamen aflegt, kan hij of zij het Nederlanderschap aanvragen.

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft problemen met de opvang van asielzoekers. De asielzoekerscentra (AZC) in Nederland zijn overvol. Er komen nog steeds asielzoekers binnen en de uitstroom van statushouders naar woningen in gemeenten stagneert door druk op de woningmarkt. Daarom deed het demissionair kabinet een oproep aan gemeenten om het AZC in het Groningse Ter Apel te ontlasten door de helpen met de opvang van asielzoekers.