Wat gebeurt er met de mensen in de opvang van Moerdijk na 1 oktober 2022? Is er dan ergens anders een opvang voor langere tijd vrij?

Waar de mensen die tijdelijk in Moerdijk worden opgevangen na 1 oktober naar toe kunnen, valt op dit moment nog niet te zeggen. Het COA kampt momenteel met een tekort aan structurele opvangplekken. Dat komt door de hoge instroom van vluchtelingen en de lage doorstroom van statushouders naar een woning als gevolg van de krapte op de landelijke woningmarkt. Om te voorkomen dat er mensen op straat moeten slapen, zet het COA samen met gemeenten door het hele land tijdelijke en noodopvangvoorzieningen op. Tegelijkertijd zoekt het COA permanent naar structurelere opvanglocaties. De inzet van het COA is om vanaf 1 oktober grotere opvanglocaties gereed te hebben, waardoor crisisnoodopvang in gymzalen niet meer nodig is.