Wat gebeurt er om overlast voor omwonenden te beperken?

De vluchtelingen zijn in afwachting van hun asielprocedure. Zij mogen gaan en staan waar ze willen. Als gemeente doen we wat we kunnen om te zorgen dat de noopopvang voor iedereen zo prettig mogelijk verloopt, zowel voor de vluchtelingen als voor de omwonenden. Dat betekent dat we vragen, zorgen en ideeën van de omgeving serieus nemen en dat we zorgen dat de tijdelijke inwoners een zo goed mogelijk verblijf hebben. Met organisaties en partijen uit de gemeente organiseren we begeleiding om de vluchtelingen bij te staan en zorgen we ook voor dagbesteding. In de opvang gelden ook huisregels. Hierin staat dat de mensen tussen 22.00 uur ’s avonds en 07.00 uur ’s ochtends op het terrein van de Lindonk moeten zijn. De beveiliging houdt dat ook in de gaten. Als blijkt dat mensen zich daar niet aan houden, wordt daarop actie ondernomen. Er is 24 uur per dag begeleiding en beveiliging aanwezig.