Vrijwilligerswerk

Met elkaar kunnen we zorgen voor een prettige opvang van deze mensen in nood. Wilt u daarbij helpen?

Mail dan voor meer informatie naar noodopvang@moerdijk.nl