Uitleg omgevingsvisie

Een korte uitleg over de omgevingsvisie.

De omgevingsvisie is een belangrijk hulpmiddel waarmee we antwoord geven op de vraag: wat voor gemeente willen en kunnen we in 2040 zijn? Het is een visie voor de lange termijn, waarin we aangeven wat we belangrijk vinden in de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd besteden. Onderwerpen als woningbouw, milieu, natuur, landschap, verkeer, energie, recreatie, leefbaarheid, gezondheid, economie en erfgoed komen hierin aan bod. In de omgevingsvisie staan onze ambities voor de toekomst en wat dit betekent voor bijvoorbeeld onze woonwijken, dorpskernen, het buitengebied en het havengebied. Ook bevat de omgevingsvisie de kaders en uitgangspunten voor nieuwe initiatieven en plannen.

Meer informatie

Omgevingswet

We bereiden ons voor op de komst van de Omgevingswet. Het opstellen van de omgevingsvisie is hier een onderdeel van. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen, met meer ruimte voor maatwerk en participatie. Begrijpelijke dienstverlening zonder gedoe voor een mooi Nederland. Het is een wet die kansen biedt voor inwoners, bedrijven én overheden. Via één loket met heldere spelregels voor alle vergunningen, initiatieven en aanvragen. Zo kunt u straks snel zien wat er mag en kan in uw buurt. Lees verder over de Omgevingswet op link naar omgevingswetmoerdijk.nl.

Vragen en antwoorden

Nee, uitstel van de inwerkingtreding heeft geen invloed op het proces van de gemeentelijke omgevingsvisie.

We maken onder meer gebruik van informatie op basis van bestaand beleid, data over lokale, regionale en nationale trends en verkenningen en kennis van deskundigen vanuit samenwerkingspartners.

Er komt geen wekelijkse nieuwsbrief. Wel sturen we de mensen die hebben aangegeven op de hoogte te willen blijven een mail op het moment dat er nieuwe informatie beschikbaar is. Ook zullen we hen een uitnodiging sturen als er een volgend Atelier Moerdijk 2040 wordt georganiseerd.

Via het inwonerspanel namen 457 respondenten  deel. Daarnaast deden 544 respondenten mee via de open link. In totaal vulden 1.001 respondenten de vragenlijst volledig in. Met het aantal respondenten (1.001) kunnen we met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 3,05% uitspraken doen over de populatie. Binnen dit panelonderzoek zijn de resultaten gewogen naar leeftijd. Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de mogelijke invloed van de niet geheel representatieve steekproef weg te nemen. Dit is een gangbare werkwijze in statistisch kwantitatief onderzoek.