Tijdlijn

In vier stappen naar de omgevingsvisie. Belangrijkste documenten (tijdlijn, rapportages en verslagen).

We ontwikkelen de omgevingsvisie in vier fasen:

  1. In de eerste fase (november 2021 – mei 2022) verkenden we het bestaande beleid en gingen we op zoek naar de dromen en ambities die leven in de gemeente Moerdijk. We analyseerden trends en ontwikkelingen die we op ons zien afkomen, nu en in de toekomst. In de Atlas Moerdijk 2040 vatten we de Moerdijkse identiteit en kwaliteiten samen. In de notitie integrale strategische opgaven zetten we de belangrijkste uitdagingen, kansen, zorgen en dilemma’s onder elkaar en bepaalden we waar de grootste opgaven liggen. Een bestand in hoge resolutie is op te vragen via omgevingswet@moerdijk.nl

  2. Vervolgens bepaalden we in de tweede fase onze koers naar de gewenste toekomst van de gemeente. Aan de hand van ontwikkelscenario’s spraken we op 27 juni 2022 met inwoners, ondernemers en andere partijen over mogelijke toekomsten voor Moerdijk. We onderzochten wat de belangrijkste uitdagingen en ambities zijn. En we brachten in beeld welke invloed verschillende keuzes hebben op onze leefomgeving

  3. In de derde fase werken we toe naar het opstellen van de ontwerp-omgevingsvisie. Hierin geven we een invulling aan de gezamenlijke ambities. Iedereen kan reageren en het concept aanscherpen. Zo werken we samen naar een mooie toekomst voor Moerdijk in 2040!

  4. In de laatste fase stelt de gemeenteraad de omgevingsvisie vast. We streven naar een compact en beeldende omgevingsvisie. Zo willen we de gemeente Moerdijk nog een stukje mooier maken!

Belangrijke documenten