De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld. Heeft dit invloed op de omgevingsvisie van de gemeente?

Nee, uitstel van de inwerkingtreding heeft geen invloed op het proces van de gemeentelijke omgevingsvisie.