Nederlander worden door optie

 • Onder bepaalde voorwaarden kunt u als niet-Nederlander de Nederlandse nationaliteit aanvragen;
 • U kunt Nederlander worden door: optie of naturalisatie;
 • Wilt u informatie over Nederlander worden? Maak een afspraak voor informatie over optieverklaring/naturalisatie;
 • Wilt u een verzoek indienen om Nederlander te worden? Maak dan een afspraak verzoek indienen voor de Nederlandse nationaliteit.

De optieprocedure is de makkelijkste en snelste manier om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. U moet in het bezit zijn van een geldig verblijfsdocument. Voor EU-onderdanen geldt dat zij bij de IND geregistreerd moeten zijn.

Wanneer komt u in aanmerking voor de optieprocedure?

 • U bent meerderjarig, in Nederland geboren en u woont sinds uw geboorte onafgebroken in Nederland, Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba met een geldige verblijfsvergunning;
 • U bent in Nederland, Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba geboren en hebt hier tenminste 3 jaar onafgebroken legaal gewoond en u hebt vanaf uw geboorte geen nationaliteit (dat wil zeggen dat u staatloos bent);
 • U bent meerderjarig en u woont vanaf het bereiken van de leeftijd van 4 jaar met een geldige verblijfsvergunning in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius;
 • U bent meerderjarig, oud-Nederlander en u woont minimaal 1 jaar in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius met een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met een niet-tijdelijk verblijfsdoel;
 • U bent minimaal 3 jaar getrouwd met, of geregistreerd partner van, een Nederlander en woont minimaal 15 jaar onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius;
 • U bent 65 jaar of ouder en woont minimaal 15 jaar onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius;
 • U bent minderjarig en staat onder het gezamenlijk gezag van een niet-Nederlandse vader of moeder en een ander die wel Nederlander is. U bent sinds het instellen van het gezag tenminste 3 jaar verzorgd en opgevoed door deze Nederlander en u hebt sindsdien ook hoofdverblijf in Nederland.

Daarnaast moet u ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U hebt de afgelopen 5 jaar in Nederland of het buitenland geen gevangenisstraf uitgezeten, leer-of taakstraf uitgevoerd of hoge geldboete betaald of opgelegd gekregen voor een misdrijf. Er staat geen strafzaak voor een misdrijf tegen u open;
 • U moet de verklaring van verbondenheid afleggen;
 • U mag niet met meer dan 1 vrouw gehuwd zijn.

Afstand doen van uw huidige nationaliteit

U hoeft bij optie geen afstand te doen van uw eigen nationaliteit. U moet wel informeren bij de autoriteiten van uw land of een tweede nationaliteit wordt toegestaan. Als de wetgeving van uw land van herkomst dit niet toestaat, zult u alsnog uw oorspronkelijke nationaliteit verliezen.

Inburgeren

U hoeft bij optie niet aan te tonen dat u voldoende ingeburgerd bent in Nederland. Bij de optieprocedure wordt er dus niet gekeken naar uw kennis van de Nederlandse taal.


Meer informatie

Op de website van de IND vindt u meer informatie over de procedure om Nederlander te worden.

 • Verzoek één persoon € 200,00
 • Gemeenschappelijk verzoek € 342,00
 • Mede opterende minderjarige kinderen € 22,00

Hieronder kunt u lezen hoe u een verzoek voor de Nederlandse nationaliteit kunt indienen, of informatie kunt aanvragen.

Informatie over naturalisatie/optieverklaring

Maak hiervoor een afspraak.

Meenemen

 • Geldig origineel legitimatiebewijs;
 • Geldig origineel verblijfsdocument.

Indienen verzoek voor Nederlandse nationaliteit

 • De aanvraag dient u in bij de gemeente waar u staat ingeschreven;
 • U overlegt de gevraagde documenten. In de informatiebrief die u heeft gehad staat vermeld wat u moet overleggen bij het verzoek;
 • U ondertekent de formulieren die nodig zijn om het verzoek in te dienen;
 • De kosten moet u bij de aanvraag betalen. Als uw aanvraag afgewezen wordt, krijgt u het geld niet terug;
 • De gemeente onderzoekt of u met de politie in aanraking bent geweest;
 • Als u aan alle voorwaarden voldoet, zet de burgemeester zijn handtekening onder het besluit;
 • U krijgt een brief van de gemeente met een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie als u Nederlander wordt;
 • U bent verplicht deel te nemen aan de naturalisatieceremonie.

Meenemen

Maak een afspraak als u van de gemeente de informatiebrief heeft gehad, u voldoet aan de voorwaarden en alle documenten in bezit heeft.

 • Geldig legitimatiebewijs;
 • Geldige verblijfsvergunning (indien van toepassing);
 • Afschrift van uw geboorteakte (indien nodig, eventueel gelegaliseerd en vertaald);
 • Afschrift van uw huwelijksakte (indien nodig, eventueel gelegaliseerd en vertaald);
 • Afhankelijk van de situatie kunnen er andere documenten worden gevraagd.

Naturalisatieceremonie bezoeken

Wordt u genaturaliseerd tot Nederlander? Dan krijgt u een uitnodiging van de gemeente voor de naturalisatieceremonie. U wordt pas Nederlander als u de ceremonie heeft bijgewoond en de verklaring van verbondenheid mondeling aflegt. U moet binnen een jaar na de beslissing op uw aanvraag op de ceremonie verschijnen.
Bij de ceremonie krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.
Na de ceremonie duurt het nog ongeveer 1 week totdat de gemeente uw gegevens heeft aangepast. Daarna kunt u bij de gemeente een Nederlands paspoort en/of een Nederlandse identiteitskaart aanvragen (hieraan zijn kosten verbonden).

Negatieve beslissing

Als de aanvraag wordt afgewezen krijgt u daarvan schriftelijk bericht. Bent u het niet eens met de afwijzing dan kunt u bezwaar maken. Hoe dat moet kunt u lezen in de afwijzingsbrief.