Drinkwatertappunten

Het college besluit:
De raad voor te stellen

 1. In te stemmen met de realisatie van 7 drinkwatertappunten in de periode 2019 tot en met 2020;
  • Voorstraat, nabij Zevenbergsepoort te Klundert
  • Lantaarndijk, nabij Maritiem Verenigingsgebouw te Willemstad
  • Keenesluis te Standdaarbuiten
  • Speeltuin Dorpshart te Moerdijk
  • Speelplek Westkreekweg te Fijnaart
  • Skatebaan en evenemententerrein te Zevenbergen
  • Zuidhaven, nabij Wereldwinkel te Zevenbergen.
   Waarbij voor de realisatie gezocht wordt naar natuurlijke momenten en werk met werk kansen.
 2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 28.000 voor de realisatie van bovengenoemde drinkwatertappunten;
 3. De jaarlijkse kapitaal- en onderhoudslasten van in totaal € 8.950 te dekken vanuit de stelpost nieuw beleid vrije ruimte voor structurele nieuwe lasten van € 100.000.

In de raadsvergadering van 8 november jl. is een motie aangenomen die het college heeft opgedragen met een voorstel te komen voor het realiseren van een aantal openbare drinkwatertappunten in de gemeente Moerdijk. Met dit voorstel wordt hier concreet invulling aan gegeven. Het college stelt voor om openbare drinkwatertappunten te realiseren bij:

 • Voorstraat, nabij Zevenbergsepoort te Klundert
 • Lantaarndijk, nabij Maritiem Verenigingsgebouw te Willemstad
 • Keenesluis te Standdaarbuiten
 • Speeltuin Dorpshart te Moerdijk
 • Speelplek Westkreekweg te Fijnaart
 • Skatebaan en evenemententerrein te Zevenbergen
 • Zuidhaven, nabij Wereldwinkel te Zevenbergen.