Coördinator Aanjager Brede School en Integrale Kindcentra

Het college besluit:

  1. Aan Sport en Welzijn Moerdijk de opdracht te verlenen om invulling te geven aan de functie “coördinator/ aanjager Brede School en Integrale Kindcentra”.
  2. De kosten hiervan € 39.600 excl. BTW ten laste te brengen van product Bestrijding Onderwijsachterstanden, nr. 6480600.

Bij schoolbesturen en gemeente is behoefte aan een functionaris die invulling kan geven aan de borging van Brede Scholen in Moerdijk en de uitvoering daarvan en een koppeling kan maken met de ontwikkeling van Integrale Kind Centra. In het programma van eisen wat de gemeente opstelde voor het werkgeverschap ‘combinatiefuncties nieuwe stijl’ namen wij ten tijden van de aanbesteding een extra deelproject op voor de coördinatie op uitvoeringstaken van de Brede school (aanjager). Sport en Welzijn Moerdijk heeft hiertoe, op verzoek van de gemeente, nu een offerte ingediend. Het college besloot om aan Sport en Welzijn Moerdijk de opdracht te verlenen voor invulling van deze functie en de kosten hiervan, € 39.600 excl. BTW ten laste te brengen van het product Bestrijding Onderwijs Achterstanden.