Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 15 mei 2019

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.