Mandatering deelname stemming Algemene Ledenvergadering VNG

Het college besluit:
Burgemeester Klijs volmacht te geven om de gemeente op de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op 5 juni 2019 te Barneveld, te vertegenwoordigen.

Op 5 juni 2019 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VNG in Barneveld. Hier moet een vertegenwoordiger voor worden aangesteld om deel te nemen aan de stemmingen.