Tariefstructuur voor huwelijksleges

Het college besluit:
De raad voor te stellen om:

  1. In te stemmen met de voorgestelde tariefstructuur voor de leges van een huwelijk of registratie van een partnerschap met ingang van 1 januari 2020;
  2. Met uitzondering van de kosten van een gemeentelijke locatie en overheadkosten van de gemeentelijke trouwambtenaar alle overige kosten op basis van een kostendekkend legestarief in rekening te brengen.

Met ingang van 2020 wijzigt de gemeente Moerdijk haar tariefstructuur voor de leges van een huwelijk of registratie van een partnerschap. In de nieuwe opzet van de tarieven wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen op dit gebied, zoals het inzetten van een eigen trouwambtenaar en het trouwen op een alternatieve locatie. Bij de voorgestelde tariefstructuur is gekozen voor een cafetariamodel. Hierbij kan een bruidspaar zelf haar keuzes bepalen en daarmee de hoogte van de te betalen leges. Het startpunt is een basistarief. Het basistarief omvat de werkzaamheden, die altijd door de gemeente verricht moeten worden. Vervolgens kan een keuze gemaakt worden op verschillende onderdelen, zoals:

  • de dag van het huwelijk;
  • een gemeentelijke locatie of een alternatieve locatie;
  • een gemeentelijke trouwambtenaar of een eigen trouwambtenaar;
  • een trouwboekje.

Afhankelijk van de wensen van het bruidspaar wordt het basistarief verhoogd met de leges van de gemaakte keuzes. Door met een cafetariamodel te werken, ontstaat duidelijkheid over de opbouw van de tarieven.
Bij de bepaling van de hoogte van het basistarief en de tarieven van de keuzemogelijkheden zijn - met uitzondering van de kosten van een gemeentelijke trouwlocatie en overheadkosten van de gemeentelijke trouwambtenaar  - alle overige kosten volledig toegerekend.