Samenwerkingsovereenkomst crisismeldpunt WB

Het college besluit:

  1. Een samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van de crisiszorg West-Brabant aan te gaan met de 15 gemeenten in de regio West-Brabant en 11 betrokken organisaties in het werkveld overeenkomstig bijgevoegd realisatieplan.
  2. Wethouder E. Schoneveld te machtigen om namens de gemeente Moerdijk de samenwerkingsovereenkomst Crisiszorg West-Brabant te ondertekenen.

Op 30 april 2019 heeft het college het realisatieplan ‘herinrichting crisiszorg West-Brabant vastgesteld en de intentieverklaring voor het operationaliseren van de crisiszorg in de regio West-Brabant vastgesteld en ondertekend. In dat collegebesluit is het financiële kader van de gemeentelijke inzet voor het (crisis)meldpunt al in beeld gebracht. De herinrichting van de crisiszorg wordt voor gemeenten budgettair neutraal gerealiseerd.
De intentieverklaring was voor de periode van realisatie. Partijen, zijnde de 16 gemeenten in West-Brabant en 11 organisaties, waren al overeengekomen dat na uitvoering van het realisatieplan een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten en betrokken partijen wordt afgesloten waarin de afspraken staan voor borging en structurele inbedding van de crisiszorg en over bestuurlijke verantwoordelijkheid van partijen hierin.
De startdatum van het meldpunt is na overleg van partijen verschoven van 1 juni  naar 1 september 2019. De datum van 1 september is ‘hard’. Dit betekent dat de samenwerkingsovereenkomst uiterlijk 1 september 2019 getekend moet zijn.