Definitieve vaststelling subsidie Stichting Kinderboerderij Zevenbergen 2018

Het college besluit:

  1. De jaarlijkse subsidie aan stichting Kinderboerderij Zevenbergen over 2018 definitief vast te stellen op een bedrag van € 56.500, conform het reeds uitbetaalde voorschot;
  2. Het bestuur van de kinderboerderij hierover schriftelijk te informeren via een beschikking.

Stichting Kinderboerderij Zevenbergen ontvangt jaarlijks subsidie voor de exploitatie van de kinderboerderij, het Milieu Educatief Centrum (MEC) en een bijdrage voor onderhoud. Daarnaast wordt de inzet van werknemers vanuit het Werkgelegenheidsproject vergoed. Over dit alles zijn met het bestuur van de kinderboerderij uitvoeringsafspraken gemaakt. Zo is de kinderboerderij vijf dagen per week open geweest, waarop deze goed is bezocht: gemiddeld 25 bezoekers per dag bezoeken de kinderboerderij en op speciale dagen zoals Kinderboerderijdag loopt dit op tot 225. Het MEC heeft een fototentoonstelling over de natuur en onder andere de tentoonstelling ‘Deur dicht Licht uit’ georganiseerd. De uitvoeringsafspraken zijn nagekomen. Daarom heeft het college besloten om de subsidie die de kinderboerderij in 2018 heeft ontvangen, definitief vast te stellen op  € 56.500,-.