Subsidie Voedselbank 2019 en vaststelling 2017

Het college besluit

  1. Stichting Voedselbank Moerdijk voor 2019 een jaarlijkse subsidie van € 1.500,-  te verlenen.
  2. De subsidie over het jaar 2019 ten laste brengen van het budget Armoedebeleid.
  3. Het jaarverslag 2017 voor kennisgeving aannemen en de subsidie voor 2017 vaststellen.

Stichting Voedselbank Moerdijk heeft een verzoek ingediend voor subsidieverlening over het jaar 2019. Dit verzoek is in behandeling genomen. Stichting Voedselbank Moerdijk komt in aanmerking voor een jaarlijkse subsidie over het jaar 2019. In 2017 hielp de Voedselbank Moerdijk tweehonderd tot tweehonderdvijftig (70 gezinnen) personen in de gemeente Moerdijk met een gratis voedselpakket. Dat deden zij samen met bedrijven, instellingen, particulieren en de gemeente. Met name met dank aan de vrijwilligers die ervoor zorgen dat er elke week een pakket klaarstaat.