Toevoegen autoverhuurbranche aan bibob beleid juli 2019

Het college besluit:
De beleidsregel Bibob voor omgevingsvergunningen uit te breiden met de vergunningplicht voor de autoverhuurbranche.

Op 31 maart 2019 heeft het college besloten dat er per 1 september een exploitatievergunning-plicht geldt voor autoverhuurbedrijven. De vergunningplicht voor de autoverhuurbedrijven in combinatie met de toepassing van de Wet Bibob zorgt ervoor dat het college meer zicht krijgt op de werkwijze en integriteitĀ  van autoverhuurbedrijven en kan dezeĀ  bedrijven op die manier ook beter controleren. Zo wordt doeltreffend een onveilig en malafide ondernemersklimaat tegen-gegaan.