Bijdrage vervoer doelgroep C Fort Sabina

Het college besluit:

  1. Een bedrag van €10.000 beschikbaar te stellen als cofinanciering voor de aanschaf van een busje voor stichting Fort Sabina waarmee kandidaten uit de C-doelgroep vervoerd kunnen worden;
  2. Dit bedrag van €10.000 te dekken uit het budget sociale werkvoorziening (6611220 – 43710).

Het Werkplein Hart van West-Brabant verzorgt de re-integratie en participatie van inwoners die hulp nodig hebben bij hun deelname aan de maatschappij. Voor de activering van de klanten in de C-doelgroep, klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, is er in mei 2019 gekozen om Fort Sabina aan te wijzen als pilot waar klanten uit de C-doelgroep kunnen participeren en re-integreren.

Inmiddels heeft het werkplein een aantal kandidaten geplaatst, maar voor sommige kandidaten is het vervoer naar Fort Sabina toe een obstakel. Gemeente Moerdijk is van mening dat vervoer geen probleem voor participatie mag zijn, daarom is er samen met stichting Fort Sabina en het werkplein gekeken naar een duurzame oplossing. Fort Sabina zal een 9 persoonsbusje aanschaffen. De gemeente Moerdijk draagt daar €10.000 aan bij in de vorm van cofinanciering.