Gladheidbestrijdingsplan 2019 - 2020

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het gladheidbestrijdingsplan 2019-2020
  2. Het gladheidbestrijdingsplan 2019-2020 op de gebruikelijke wijze te communiceren en ter inzage leggen.
  3. Af te wijken van het aanbestedingsbeleid voor 1 jaar en optioneel verlenging van 2 maal 1 jaar ten aanzien van de gladheidsbestrijding door een derde partij.

Jaarlijks wordt het gladheidbestrijdingsplan geactualiseerd zodat er ingespeeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen. Via de evaluatie van het gladheidbestrijdingsseizoen 2018-2019 (zie het bijgevoegde verslag) worden een aantal verbeteringen voorgesteld. Deze zijn verwerkt in het gladheidbestrijdingsplan 2019 – 2020.