Gunning concessie exploitatie haven te Willemstad

Het college besluit:

  1. De concessie voor de exploitatie van de haven te Willemstad te gunnen aan Stadshaven Willemstad B.V.
  2. Het vaststellen van de inliggende concept-raadsinformatiebrief;
  3. Het vaststellen van het inliggende conceptpersbericht.
  4. De taken van het contractbeheer en onderhoud per 1-1-2020 onder te brengen bij de beheerder kunstwerken en daarmee onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder openbare ruimte te laten vallen..

De burgemeester besluit:

  1. Volmacht te verlenen aan wethouder Zwiers voor het ondertekenen van de overeenkomst via bijgesloten volmacht.

Gemeente Moerdijk heeft de exploitatie van de haven in Willemstad in de vorm van een concessieovereenkomst aanbesteed en deze is succesvol verlopen. Uit de aanbesteding is Stadshaven Willemstad B.V. (onderdeel van de Batterij) als winnaar uit de bus gekomen. De concessie heeft een looptijd van 1+4 jaar en zal op 1 januari 2020 ingaan. De eisen en wensen met betrekking tot de gevraagde opdracht zijn omschreven in een inschrijvingsleidraad op basis waarvan de aanbesteding heeft plaatsgevonden.