Ambitieplan recreatiepark Bovensluis

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het ambitieplan voor camping Bovensluis;
  2. In principe niet mee te werken met het plan voor de huisvesting van 600 arbeidsmigranten, omdat deze ontwikkeling niet past binnen het beleid van de gemeente en het plan onvoldoende garanties biedt voor uitvoering van fase 2 en 3 van het plan.

De eigenaar van Recreatiepark Bovensluis heeft een ambitieplan ontwikkeld voor de toekomst van het park. Naast de bestaande camping zou een gebied van 16 hectare ingericht moeten worden voor de huisvesting van in totaal 600 arbeidsmigranten. Het is de bedoeling met deze ontwikkeling ‘zelffinanciering’ te creëren voor het revitaliseren van de bestaande camping en het opknappen van het fort. Het college besluit in principe niet mee te werken met deze ontwikkeling, omdat het aantal arbeidsmigranten te groot is voor deze locatie en omdat de combinatie van arbeidsmigranten en recreatie niet past bij de ambitie voor versterking van de (verblijfs)recreatie in de gemeente. Daarnaast biedt het plan onvoldoende garanties voor het uitvoeren van de verbetering van de bestaande camping.