Standplaats frietwagen Maas

Het college besluit:

  1. De locatie voorplein gemeentehuis aan te wijzen als locatie voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van friet, snacks en frisdrank door de heer Maas.
  2. De dagen en tijden waarop de standplaats wordt ingenomen over te nemen conform huidige situatie te weten dinsdag en woensdag van 11:00u tot 18:15u, vrijdag van 11:00u tot 19:00u en zondag  van 16:00u tot 19:00u.
  3. De standplaatsvergunning telkens voor de periode van twee jaar te verlenen.
  4. De Procedure ’afwijken van het bestemmingsplan voor ander gebruik van gronden’ conform Beleid Planologisch Strijdig Gebruik (BPSG) pas op te starten na schriftelijke instemming van de heer Maas.
  5. De kosten voor te volgen procedure voor rekening te nemen.

De heer Maas stond met zijn verkoopwagen voor de verkoop van friet, snacks en frisdranken aan de Zuidhaven te Zevenbergen. Als gevolg van de herinrichting van het centrum kan de standplaats op die locatie niet meer worden ingenomen. In overleg met de heer Maas is een nieuwe plek gezocht. De nieuwe locatie stuitte echter op bezwaren bij de omwonenden. De voorzieningenrechter heeft op 27 mei 2019 geoordeeld dat de vergunning per direct moest worden geschorst.Een tijdelijke oplossing is gezocht en gevonden in het toestaan van de verkoopwagen op het voorplein van het gemeentehuis. In de tussenliggende periode is gezamenlijk gezocht naar een vergunbare locatie om de standplaats weer permanent in te kunnen nemen. De heer Maas heeft uiteindelijk ingestemd met een onderzoek naar de haalbaarheid van 6 locaties zoals in het voorstel genoemd.  Uit de toetsing van deze 6 verschillende locaties  aan criteria zoals verkeersveiligheid, verkeersdruk, welstand, milieu, brandveiligheid, bestemmingsplan etc. komt de locatie’ voormalig Kiss en Ride zone’ aan de Kristallaan (tegenover de Boerenbond) als meest geschikte locatie uit de bus.
De heer Maas heeft kenbaar gemaakt geen interesse te hebben in deze locatie. Wél heeft hij aangegeven positieve ervaringen te hebben op de tijdelijke locatie ‘voorplein gemeentehuis’. Deze locatie komt als ‘second best’ uit het onderzoek en heeft als enige verschil met de locatie ‘voormalig Kiss en Ride zone Kristallaan’ dat een aantal parkeerplaatsen (tijdelijk) niet gebruikt kunnen worden ten tijde van het innemen van de standplaats. Dit heeft echter geen negatief effect op de parkeerbalans in het centrum van Zevenbergen.