Subsidieverlening VVN 2019

Het college besluit

 1. Veilig Verkeer Nederland afdeling Moerdijk te ondersteunen met financiële middelen zodat zij activiteiten kunnen uitvoeren om de verkeersveiligheid te vergroten binnen de gemeente;
 2. Een subsidiebedrag voor 2019 van in totaal € 17.000,00 voorlopig te verlenen en ten laste te brengen van de begrotingspost verkeersveiligheid mensgerichte maatregelen (prod.nr. 6210901, kostensoortnr. 44259). Voor een groot deel van deze kosten is subsidie aangevraagd bij de provincie;  
 3. De uitvoeringsovereenkomst 2019 vast te stellen en te ondertekenen waarin activiteiten zijn vastgelegd die VVN in 2019 gaat uitvoeren.
  VVN afdeling Moerdijk ondersteunt de gemeente ieder jaar met het uitvoeren van zogenaamde mensgerichte verkeersveiligheidsactiviteiten. Hier krijgen zij jaarlijks 17.000 euro voor.
  In 2019 willen zij deze middelen en hun capaciteit besteden aan de organisatie van de volgende activiteiten:
  1. Uitvoeren van een fietstraining, voor de specifieke doelgroep senioren (70+). 
  2. Het faciliteren van zowel het theoretisch en praktisch verkeersexamen voor de basisschool leerlingen;
  3. Het ondersteunen van basisscholen die zijn aangesloten bij het BVL (Brabants Verkeersveiligheidslabel);
  4. Het ondersteunen van acties gericht op verkeersgedrag van leerlingen van het voortgezet onderwijs; 
  5. Het ondersteunen van inwoners en gemeente door aanwezigheid bij stads-/dorpstafels;
  6. het naar behoefte uitvoeren van wijkacties gericht op verkeersveiligheid;
  7. Voorlichting via campagneborden en verschillende media.

Het college heeft op basis van de begroting, projectplan 2019 en aanvullende afspraken besloten de subsidie aan VVN afdeling Moerdijk te verlenen.