Intrekkingsbesluit beleids- en uitvoeringsregels gemeente Moerdijk op het gebied van gemeentelijke belastingen

Het college besluit:
Akkoord te gaan met het intrekkingsbesluit beleids- en uitvoeringsregels gemeente Moerdijk op het gebied van gemeentelijke belastingen.
 
Met de overgang van de uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van de heffing en invordering van belastingen, WOZ en BAG naar de Belastingsamenwerking West Brabant zijn diverse beleids- en uitvoeringregels overbodig geworden. Deze regels worden door middel van dit intrekkingsbesluit ingetrokken.