Spoedaanvragen bouwkundige aanpassingen brandveiligheid van 13 schoolgebouwen van basisscholen van Stichting De Waarden.

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het vergoeden van de kosten tot het maximum van € 120.012,00 voor de bouwkundige aanpassingen brandveiligheid van 13 schoolgebouwen van basisscholen van Stichting De Waarden;
  2. In te stemmen met het verstrekken van een voorlopig voorschot van € 96.000,00;
  3. De kosten te dekken uit het door de raad beschikbaar gestelde totaal krediet van € 279.000,00 voor aanpassing van 21 schoolgebouwen en 3 gemeentelijke accommodaties;
  4. De kosten definitief te vergoeden na controle van de uitvoering en overlegging van kopieën van facturen door het schoolbestuur.

Stichting De Waarden heeft aanvragen ingediend voor bouwkundige aanpassingen voor de brandveiligheid van 13 schoolgebouwen van basisscholen. Op grond van de inspectie door het extern bureau Vlampunt zijn deze aanpassingen nodig om de schoolgebouwen te laten voldoen aan de wet- en regelgeving en gemeentelijke bepalingen met betrekking tot de brandveiligheid.
Op grond van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk is de gemeente verantwoordelijk voor de financiering van de bouwkundige aanpassingen in het kader van de brandveiligheid aan schoolgebouwen. De kosten zijn geraamd op het maximum van € 120.012,00.
Het college stemt in met het vergoeden van de kosten om de schoolgebouwen aan te passen zodat ze voldoen aan de gestelde eisen van brandveiligheid.
Het schoolbestuur is daarnaast zelf verantwoordelijk voor de noodzakelijke installatietechnische aanpassingen aan de schoolgebouwen en de organisatorische maatregelen, die nodig zijn gebleken op grond van de inspectie.