Mw. D.J. Brummans

Gegevens over Mw. D.J. Brummans
Naam: Mw. D.J. Brummans
Achternaam Brummans
Voornaam Désirée
Voorletters D.J.
Functie(s): Wethouder, 2e Loco-burgemeester
Rollen: Lid College
Telefoon (mobiel): 14 0168
E-mailadres:
Nevenfuncties (pdf): Nevenfuncties
Nevenfuncties:
 • Adviseur Westende Landbouw
Portefeuille:
 • Ruimtelijke Ordening
  • Bestemmingsplannen
  • Vergunningverlening
  • Structuurvisie
  • Grondbeleid en strategische verwerving inclusief snippergroen/-grond
 • Beheer accommodaties en vastgoed
  • Gemeentehuis
  • Brandweerkazernes
  • Sportvoorzieningen
  • Buurtcentra
  • Zwembaden
  • Cultureel erfgoed
  • Schoolaccommodaties
 • Wonen
  • Volkshuisvesting
  • Bouw- en woningtoezicht
  • Welstand
 • Duurzaamheid
  • Duurzaamheidsbeleid (inclusief verduurzaming gemeentelijke accommodaties)
  • Energietransitie
  • Klimaatadaptatie en hittestress
  • Biodiversiteit (inclusief ecologische verbindingszones)
  • Milieubeleid en Milieuvergunningen

Vervanging portefeuille: wethouder C.J.A. van Dorst