Dhr. J. C. Slagboom

Gegevens over Dhr. J. C. Slagboom
Naam: Dhr. J. C. Slagboom
Achternaam Slagboom
Voornaam Hans
Voorletters J. C.
Functie(s): Gemeentesecretaris
Rollen: Gemeentesecretaris College
Telefoon: 14 0168
Nevenfuncties:
  • Algemeen commandant bevolkingszorg Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (piketfunctie)
  • Lid van de raad van advies OMO (onbezoldigd)