Dhr. C.J.A. van Dorst

Gegevens over Dhr. C.J.A. van Dorst
Naam: Dhr. C.J.A. van Dorst
Achternaam Dorst
Voornaam Jack
Voorletters C.J.A.
Functie(s): 1e Loco-burgemeester, Wethouder
Adres:
Kristallaan 46

4761 ZD
Zevenbergen
Rollen: Lid College
Telefoon: 14 0168
E-mailadres:
Portefeuille:
 • Begrotingscyclus, financieel beleid en belastingen
 • Openbare ruimte
 • Afval en grondstoffen
 • Dierenwelzijn
 • Accommodaties en vastgoed
Nevenfuncties:
 • Vertegenwoord iger i n Brabant Water NV (aandeelhoudersvergadering)
 • Vertegenwoordiger in NV BNG (aandeelhoudersvergadering)
 • Bestuurslid (DB en AB) GR Belastingsamenwerking West-Brabant
 • Bestuurslid GR ICT West-Brabant West
 • Bestuurslid G R bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk
 • Bestuurslid (DB en AB) GR Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel - Dorst en Zevenbergen
 • Bestuurslid (DB en AB) stichting lnkoopbureau West-Brabant
 • Voorzitter stichting Sint in Moerdijk (onbezoldigd)
 • Voorzitter bestuur KWF Zevenbergen-Langeweg (onbezoldigd)
 • Bestuurslid vereniging Duinrand Samen Ster, Goed (onbezoldigd)
 • Voorzitten onder-VvE woningen Molenstraart, Zevenbergen (onbezoldigd)