Moye Keene

Dit project is erop gericht de locatie van de voormalige vleesfabriek aan de Moye Keene 2 te herontwikkelen tot een locatie met een complex van 25 appartementen.

Stand van zaken

In november 2016 heeft Woonkwartier besloten uitvoering te gaan geven aan de realisatie van het woningbouwplan Moye Keene. Het aangepaste ontwerp van de nieuwbouw betreft een complex verdeeld over drie woonlagen, met hoekaccenten waarin in totaal 24 sociale huurappartementen met inpandige bergingen worden gerealiseerd. Het complex is e9e9n bouwlaag minder dan het oorspronkelijke ontwerp. Naast het complex worden tevens 36 openbare parkeerplaatsen aangelegd. Met de realisatie van deze nieuwbouw voorziet Woonkwartier in de behoefte naar sociale huurwoningen in Klundert.
De planning van uitvoering van het project ligt bij Woonkwartier. Door een noodzakelijke aanpassing aan de eerder ingediende omgevingsvergunning heeft de bouw vertraging opgelopen. Op dit moment wordt de nieuwe omgevingsvergunning voorbereid. Op dit moment is de planning dat de Omgevingsvergunning voor de zomer ter inzage gaat en start bouw najaar 2018 (gereed najaar 2019). Dit is wel afhankelijk van eventuele juridische procedures.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Pascal Zuijderwijk
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl

Woonkwartier

Brigitte Walet
Postbus 10
4760AA Zevenbergen

Tel 0168 - 350 000
Mail
Website http://www.woonkwartier.nl/

Documenten