Centrumplan Klundert

De levendigheid van het centrum van Klundert is de afgelopen tijd verminderd. Voor de gemeente redenen om samen met de ondernemers en inwoners plannen te maken om dit te verbeteren. Als basis hiervoor is er in 2015 een centrumvisie Klundert opgesteld. Inmiddels ligt er een nieuw inrichtingsplan voor het centrum en is het de bedoeling om dit in 2021 te realiseren.

Stand van zaken

Op dit moment wordt er gewerkt aan de uitwerking van het inrichtingsplan wat naar verwachting in december 2020 in de raad wordt besproken. Indien de raad instemt met de plannen en hiervoor een krediet beschikbaar stelt, zal het inrichtingsplan in 2021 worden gerealiseerd.

Tegelijkertijd worden de vlonders aangepakt.

Alvorens met de daadwerkelijke realisatie te starten zullen zowel de ondernemers, als bewoners worden meegenomen in de definitieve plannen en mogelijkheden van uitvoering.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Sjon Stout
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl