Centrumplan Klundert

De levendigheid van het centrum van Klundert is de afgelopen tijd verminderd. Voor de gemeente redenen om samen met de ondernemers en inwoners plannen te maken om dit te verbeteren. Als basis hiervoor is er in 2015 een centrumvisie Klundert opgesteld. 

Stand van zaken

Op dit moment staat alles in de steigers om de centrumontwikkeling verder vorm te geven en te realiseren. Gezien de omvang en de complexiteit hebben we de centrumontwikkeling opgeknipt in 3 fases. De eerste fase is de aanleg van de vlonders. Dit is inmiddels helemaal afgerond. Hieronder staat een korte omschrijving van fase 2 en 3. 

Fase 2 Centrumontwikkeling Voorstraat, Molenstraat en Zevenbergsepoort

De tweede fase is het aanpakken van de Voorstraat, Molenstraat en Zevenbergsepoort. Daarnaast zijn er enkele "optionele" gebieden zoals de kruisingen die we wel mee uitwerken in het plan maar die in eerste instantie geen onderdeel uitmaakte van het plangebied. Voor deze werkzaamheden is civieltechnisch bureau Atab nu ingeschakeld voor de uitwerking en voorbereiding van deze werkzaamheden.  Op dit moment is de voorbereiding in volle gang. Het afronden van het ontwerp in samenspraak met de bewoners. Vervolgens het maken van een bestek en technische tekeningen en de procedure van de aanbesteding.  De verwachting is dat we in het 3e kwartaal van 2023 de werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Fase 3 Centrumontwikkeling De Doorsteek, Westerstraat en supermarkt

 In fase 3 kijken we naar De Doorsteek in het winkelcentrum, de Westerstraat en de uitbreiding van de supermarkt en wat daarmee samenhangt. Op 19 januari 2023 heeft de gemeenteraad het startdocument voor fase 3 vastgesteld. In 2023 werken we dit verder uit in een haalbaarheidsdocument voor fase 3.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Job Dijkstra
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.moerdijk.nl