Wethouder Trompersstraat Langeweg

Het doel van het project is om te komen tot de ontwikkeling van duurzame en levensloopbestendige woningbouw met circa 15 woningen die inspelen op de in aanwezige woningbehoefte. Woonkwartier zal 10 sociale levensloopbestendige huurwoningen op de locatie Wethouder Trompersstraat realiseren. Dit zijn woningen met een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Het gaat om woningen in 1 laag met een kap. Daarnaast zijn in totaal 4 twee onder een kap woningen en een vrijstaande woning voorzien. De locatie is gelegen naast de N285. Bij de ontwikkeling zal rekening gehouden worden met de (geluids)zoneringen van deze provinciale weg. De gronden van de ontwikkelingslocatie zijn in eigendom van de gemeente.

Stand van Zaken

De initiatieffase is afgerond, in deze fase wordt gekeken naar de haalbaarheid van de plannen. Er is een rapportage opgesteld met de resultaten van de initiatieffase. Deze is behandeld in de Raad van 4 februari 2021. Er is gestart met het opstellen van een bestemmingsplan voor dit project.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Caroline Claassen
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl