Commissie Fysieke Infrastructuur

Deze commissie behandelt de volgende werkterreinen:

  • Ruimtelijke ordening en projecten
  • Stedelijke vernieuwing
  • Volkshuisvesting
  • Monumentenzorg
  • Verkeer en vervoer
  • Milieu
  • Accommodatiebeleid
  • Riolering